Menu witryny

Szkolny punkt informacji

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 września 2014 08:23

Podjcie przez ucznia trafnej i mdrej decyzji dotyczcej wyboru zawodu jest problemem niezwykle wanym, poniewa decyduje o przyszoci modego czowieka. Kim chc by?
W jakim zawodzie mog odnie sukces? Jak szko wybra? Gdzie zdoby kwalifikacje wymagane przez pracodawcw? Jakie zawody s poszukiwane a jakie zagroone bezrobociem? Oto nieliczne pytania zadawane nam dorosym przez modzie. Oczekuj oni niejednokrotnie wskazania konkretnej drogi dalszego ksztacenia, gdy sami nie posiadaj jeszcze wystarczajcej wiedzy o wiecie.
To te przygotowanie ucznia do podjcia decyzji o wyborze szkoy i zawodu u progu zreformowanej sieci szk ponadgimnazjalnych staje wyzwaniem nie tylko dla absolwentw i ich rodzicw. Wan rol w orientacji zawodowej peni szkoa; nauczyciele ? wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy, ktry ma moliwoci ukierunkowania ucznia i pomoc w podjciu wiadomej decyzji.

I. CEL PROGRAMU

Przygotowanie uczniw gimnazjum do podjcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.

II. CELE OPERACYJNE

Ucze:

1. Zna czynniki niezbdne do podjcia prawidowej decyzji o wyborze zawodu.
2. Zna zawody.
3. Zna siebie, swoje upodobania, mocne i sabe strony oraz wasne predyspozycje do wykonywania zawodu.
4. Zna podstawowe podziay zawodw.
5. Zna struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
6. Zna kryteria przyj do szk ponadgimnazjalnych.
7. Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy.
8. Umie kompletowa niezbdna dokumentacj, napisa podanie, cv.
9. Wie, gdzie szuka pomocy w wyborze zawodu, szkoy i planowaniu kariery zawodowej.
10. Dostrzega zmiany na rynku pracy.
11. Potrafi zaplanowa swoj drog do zawodu.
12. Samodzielnie szuka informacji i korzysta z rnych dostpnych rde informacji.

III. REALIZACJA PROGRAMU

Program bdzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015. Program obejmuje wszystkich uczniw gimnazjum. Tematyka zaj bdzie realizowana na godzinach wychowawczych przez szkolnego doradc zawodowego, pedagoga szkolnego oraz pracownikw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Beycach. Szkoa rwnie jest uczestnikiem dziaa w ramach Porozumienia
w sprawie funkcjonowania w wojewdztwie lubelskim Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego. Sygnatariuszami Porozumienia s: Kuratorium Owiaty w Lublinie, Lubelska Wojewdzka Komenda OHP w Lublinie, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie
i Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie. Projekt w ramach Porozumienia kontynuowany bdzie w klasach III gimnazjum. Ponadto w semestrze I i II odbd si spotkania z rodzicami uczniw klas III.

Imprezy, konkursy, uroczystoci zaplanowane do realizacji:

 • ?Zawody przyszoci? ? konkurs w formie prezentacji multimedialnej,
 • ?Charakterystyka zawodw? ? wystawa prac uczniw,
 • tworzenie i aktualizowanie bazy przydatnych materiaw,
 • publikowanie informacji i aktualnoci na stronie szkoy,
 • spotkanie z przedstawicielami wybranych zawodw dla uczniw klas III gimnazjum,
 • wyjazd na X Targi Edukacyjne, ktre odbd si w dniach 24-25 marca 2015 roku w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targw Lublin S.A.,
 • gazetka cienna nt. oferty i dni otwartych szk ponadgimnazjalnych,
 • wyjcia dla chtnych uczniw do wybranych zakadw pracy.

IV. HARMONOGRAM RELIZACJI ZADA.

Program zaj skada si z trzech blokw tematycznych:

A. Znam siebie.
B. Znam zawody.
1. Czynniki trafnego wyboru, gdzie szuka informacji.
2. Moje skonnoci zawodowe.
3. Moje zainteresowania, charakter.
4. wiat zawodw.
5. Rynek pracy, zawody poszukiwane, mniej znane i nieznane, moliwoci zmiany zawodu, awansu, rozwoju.
C. Znam cieki ksztacenia.
1. cieki ksztacenia ponadgimnazjalnego, wybr drogi ksztacenia prowadzcej do danego zawodu.
2. W jaki sposb szuka informacji o szkoach?
3. Dni otwarte szk.
4. Zasady rekrutacji, przepisy prawne.
5. Dokumentacja obowizujca podczas rekrutacji, rekrutacja drog elektroniczn.

Tematy zaj:

Klasy I. Rozwj samopoznania

 1. Moje uzdolnienia i predyspozycje.
 2. Okrelenie wasnych zainteresowa, moje aspiracje, denia, ambicje.

Klasy II. Poznanie zawodw

1. Rodzaje spotykanych zawodw.

Charakterystyka poszczeglnych zawodw:

a) wymagania,

b) poznanie rodowiska pracy,

c) zadania i czynnoci,

d) szanse zatrudnienia,

e) placwki zajmujce si ksztaceniem w poszczeglnych zawodach,

2. rda informacji o dalszym ksztaceniu.

Klasy III. Planowanie kariery

1. Zajcia aktywizujce do samodzielnego wyboru szkoy i zawodu.
2. Planowanie swojej przyszoci i okrelanie celw yciowych.
3. Samopoznanie.
4. Informacja o zawodach i lokalnym rynku pracy.
5. Oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie ksztacenia zawodowego.

Opracoway:

Anna Dygu

Marzena Plewik

Podjcie przez ucznia trafnej i mdrej decyzji dotyczcej wyboru zawodu jest problemem niezwykle wanym, poniewa decyduje o przyszoci modego czowieka. Kim chc by?
W jakim zawodzie mog odnie sukces? Jak szko wybra? Gdzie zdoby kwalifikacje wymagane przez pracodawcw? Jakie zawody s poszukiwane a jakie zagroone bezrobociem? Oto nieliczne pytania zadawane nam dorosym przez modzie. Oczekuj oni niejednokrotnie wskazania konkretnej drogi dalszego ksztacenia, gdy sami nie posiadaj jeszcze wystarczajcej wiedzy o wiecie.
To te przygotowanie ucznia do podjcia decyzji o wyborze szkoy i zawodu u progu zreformowanej sieci szk ponadgimnazjalnych staje wyzwaniem nie tylko dla absolwentw i ich rodzicw. Wan rol w orientacji zawodowej peni szkoa; nauczyciele ? wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy, ktry ma moliwoci ukierunkowania ucznia i pomoc w podjciu wiadomej decyzji.

I. CEL PROGRAMU

Przygotowanie uczniw gimnazjum do podjcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.

II. CELE OPERACYJNE

Ucze:

1. Zna czynniki niezbdne do podjcia prawidowej decyzji o wyborze zawodu.

2. Zna zawody.

3. Zna siebie, swoje upodobania, mocne i sabe strony oraz wasne predyspozycje
do wykonywania zawodu.

4. Zna podstawowe podziay zawodw.

5. Zna struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

6. Zna kryteria przyj do szk ponadgimnazjalnych.

7. Posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy.

8. Umie kompletowa niezbdna dokumentacj, napisa podanie, cv.

9. Wie, gdzie szuka pomocy w wyborze zawodu, szkoy i planowaniu kariery zawodowej.

10. Dostrzega zmiany na rynku pracy.

11. Potrafi zaplanowa swoj drog do zawodu.

12. Samodzielnie szuka informacji i korzysta z rnych dostpnych rde informacji.

III. REALIZACJA PROGRAMU

Program bdzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015. Program obejmuje wszystkich uczniw gimnazjum. Tematyka zaj bdzie realizowana na godzinach wychowawczych przez szkolnego doradc zawodowego, pedagoga szkolnego oraz pracownikw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Beycach. Szkoa rwnie jest uczestnikiem dziaa w ramach Porozumienia
w sprawie funkcjonowania w wojewdztwie lubelskim Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego. Sygnatariuszami Porozumienia s: Kuratorium Owiaty w Lublinie, Lubelska Wojewdzka Komenda OHP w Lublinie, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie
i Wojewdzki Urzd Pracy w Lublinie. Projekt w ramach Porozumienia kontynuowany bdzie w klasach III gimnazjum. Ponadto w semestrze I i II odbd si spotkania z rodzicami uczniw klas III.

Imprezy, konkursy, uroczystoci zaplanowane do realizacji:

? ?Zawody przyszoci? ? konkurs w formie prezentacji multimedialnej,

? ?Charakterystyka zawodw? ? wystawa prac uczniw,

? tworzenie i aktualizowanie bazy przydatnych materiaw,

? publikowanie informacji i aktualnoci na stronie szkoy,

? spotkanie z przedstawicielami wybranych zawodw dla uczniw klas III gimnazjum,

? wyjazd na X Targi Edukacyjne, ktre odbd si w dniach 24-25 marca 2015 roku w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targw Lublin S.A.,

? gazetka cienna nt. oferty i dni otwartych szk ponadgimnazjalnych,

? wyjcia dla chtnych uczniw do wybranych zakadw pracy.

IV. HARMONOGRAM RELIZACJI ZADA.

Program zaj skada si z trzech blokw tematycznych:

A. Znam siebie.

B. Znam zawody.

1. Czynniki trafnego wyboru, gdzie szuka informacji.

2. Moje skonnoci zawodowe.

3. Moje zainteresowania, charakter.

4. wiat zawodw.

5. Rynek pracy, zawody poszukiwane, mniej znane i nieznane, moliwoci zmiany zawodu, awansu, rozwoju.

C. Znam cieki ksztacenia.

1. cieki ksztacenia ponadgimnazjalnego, wybr drogi ksztacenia prowadzcej do danego zawodu.

2. W jaki sposb szuka informacji o szkoach?

3. Dni otwarte szk.

4. Zasady rekrutacji, przepisy prawne.

 1. Dokumentacja obowizujca podczas rekrutacji, rekrutacja drog elektroniczn.

Tematy zaj:

Klasy I. Rozwj samopoznania

 1. Moje uzdolnienia i predyspozycje.
 2. Okrelenie wasnych zainteresowa, moje aspiracje, denia, ambicje.

Klasy II. Poznanie zawodw

 1. Rodzaje spotykanych zawodw.

Charakterystyka poszczeglnych zawodw:

a) wymagania,

b) poznanie rodowiska pracy,

c) zadania i czynnoci,

d) szanse zatrudnienia,

e) placwki zajmujce si ksztaceniem w poszczeglnych zawodach,

 1. rda informacji o dalszym ksztaceniu.

Klasy III. Planowanie kariery

1. Zajcia aktywizujce do samodzielnego wyboru szkoy i zawodu.

2. Planowanie swojej przyszoci i okrelanie celw yciowych.

3. Samopoznanie.

4. Informacja o zawodach i lokalnym rynku pracy.

5. Oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie ksztacenia zawodowego.

Opracoway:

Anna Dygu

Marzena Plewik