VIII rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II