Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

„Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.”

https://zosprp.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/

Konkurs ten odbywa się w kilku etapach:

  • Etap szkolny – wzięło w nim udział kilkunastu uczniów naszej szkoły. Trzej najlepsi uczniowie w kategoriach klasy 0 – 3 oraz 4 – 8 zakwalifikowali się do następnego etapu.
  • Etap gminny – na tym szczeblu spotkali się uczniowie w kilku szkół z terenu naszej gminy. Zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły: w kategorii klasy 0 – 3 rywali pokonał Jan Matyjasik, a w kategorii klasy 4 – 8 najlepszym okazał się Nikodem Kamiński. Tym samym zostali oni reprezentantami naszej gminy w powiecie.
  • Etap powiatowy – tym razem rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół z całego powiatu lubelskiego. Najlepszym w powiecie, w drugiej kategorii wiekowej został Nikodem Kamiński, uczeń klasy 7a SP nr 1 w Bełżycach.

Nikodemowi serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Zdjęcia>>