ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

„Poezja jest wszędzie – poeci są blisko”

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Światowy Dzień Poezji jest także okazją do uhonorowania poetów oraz ożywienia ustnych recitali poetyckich.

Dzień Poezji był kiedyś obchodzony 5 października. W drugiej połowie XX wieku społeczność światowa zaczęła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin Wergiliusza, wybitnego poety starożytnego Rzymu. Tradycja obchodów tego święta w październiku utrzymuje się w wielu krajach, czasem w innym dniu lub w listopadzie. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie kwiecień jest miesiącem poezji.

Słowo „poezja” zostało zapożyczone do języka polskiego stosunkowo późno – jeszcze w XVI i XVII wieku pojawiało się ono często w swoim brzmieniu oryginalnym. Według ówczesnych słowników (słownik Jana Mączyńskiego i słownik Grzegorza Knapskiego) słowo to oznaczało zarówno samą pracę poety jak i jej wytwory (inaczej określane jako wiersze lub poema). Początkowo słowo miało dość szerokie znaczenie i mogło być stosowane bardzo swobodnie np. na określenie wszystkich utworów o charakterze fikcjonalnym czy też na nazwanie wszelkich utworów wierszowanych, w tym wierszowanych poematów filozoficznych lub traktatów naukowych.

Biblioteka szkolna aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Poezji, przygotowując tematyczną gazetkę na korytarzu szkolnym oraz publikując przykłady poezji.

Z tej okazji zachęcamy czytelników do przeczytania ulubionego wiersza, sięgnięcia po zapomniany być może tomik poezji. Świętujcie razem z nami ten dzień!

Oto kilka cytatów związanych z poezją:

„Poezja bierze początek ze wzruszenia rozpamiętywanego w spokoju.” (William Wordsworth)

„Poezja nie jest zajęciem.

To odświętne chwile.

Wiersz się zdarza.” (Jerzy Ficowski)

„Szczęśliwy naród, który ma poetę

I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu.” (Czesław Miłosz)

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat