WYNIKI KONKURSÓW ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA

1. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Patryku:

I miejsce - Kacper Bukowski 8 „d” - SP 1 w Bełżycach

II miejsce - Maciej Gliwka - SP w Matczynie

III miejsce - Maksymilian Łoboda - SP w Babinie

Serdecznie dziękujemy
Panu Burmistrzowi za objęcie tego wydarzenia
honorowym patronatem!!!

 

2. Szkolny konkurs plastyczny pt.: „Kapelusz Leprikona”

I miejsce - Aniela Choduń kl. 2 „c”

II miejsce - Aleksandra Banach kl. 1 „a” i Karol Puchała kl. 1 „a”

III miejsce - Szymon Pietras kl. 1 „a” i Dawid Zawada kl. 2 „c”