Pisanie z... przyjemnością :)

Pisanie liter i składanie ich w słowa to dopiero początek nauki pisania. Dłuższe wypowiedzi w formie pisemnej są zadaniem wymagającym, bo - poza znajomością ortografii, czyli poprawnej pisowni słów - trzeba się także wykazać znajomością zasad interpunkcji, składni i gramatyki j. polskiego, a także umiejętnością logicznego myślenia i układania zdań w określonym porządku - chronologicznym lub według kryterium przyczynowo-skutkowego.

By zachęcić dzieci do pisania i rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie, zaproponowałam uczniom klasy II „b” napisanie opowiadania na temat „Mój niezwykły dzień”. Tworząc opowiadanie w formie komiksu uczniowie wykorzystywali swoje umiejętności polonistyczne, informatyczne, plastyczne, techniczne. Rozwijali swoją wyobraźnię i kreatywność. Zachęcam do obejrzenia zdjęć z wykonanych prac uczniów.

Zdjęcia>>

Anna Marcewicz