Podziękowanie za pracę katechetyczną

„Wszystko ma swój czas

i jest wyznaczona godzina

na wszystkie sprawy pod niebem”

                               Koh 3,1

30 czerwca 2020 roku, ksiądz Łukasz Kukier odprawiał Mszę świętą dziękczynną, za 5 lat pracy kapłańskiej w parafii Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska dziękują księdzu katechecie za katechizację w naszej szkole, za życzliwość, uśmiech, dobre słowo i cierpliwość wobec wychowanków. W historię naszej szkoły wpisały się wspólne wyjazdy na Jasną Górę, gdzie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, rekolekcje, przygotowania do sakramentu bierzmowania, cotygodniowe spotkania z grupą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy pikniki rodzinne przy parafii.

Życzymy, by w dalszej drodze życia towarzyszyła Księdzu łaska Boża i moc Ducha Świętego, której owocem będzie otwarte serce na Boga i  każdego spotkanego człowieka.

Zdjęcia>>