"Ponadnarodowa mobilność uczniów" w naszej szkole! - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) !

Jak informowaliśmy wcześniej, nasza szkoła odniosła sukces pisząc projekt dający możliwość wyrównywania szans młodzieży. W tym roku szkolnym planujemy wizytę dziesięciu uczniów (z klas szóstych i siódmych) wraz z opiekunami w szkole w partnerskim mieście Barand na Węgrzech. Udział w przedsięwzięciu może stać się szansą aby rozwijać kompetencje językowe, umiejętność uczenia się, kompetencje cyfrowe, a także aby kształtować postawy obywatelskie.
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, nasi uczniowie będą mieli sposobność uczestniczyć w codziennym życiu węgierskiej szkoły. Tego typu doświadczenie to wyjątkowa okazja do poznania innej kultury.
Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 
Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w kwocie 44 688,00 PLN.

Mamy nadzieję, że obecna trudna sytuacja tak w Polsce, jak i za granicą, pozwoli na realizację projektu.

R. Krasula

A. Pac-Smoła