Leśna, jesienna makieta

Pytanie "Jakie tajemnice kryje las?" nurtowało uczniów klasy III c podczas zajęć edukacji przyrodniczej realizowanych na zielonej lekcji w Wierzchowiskach. Na podstawie wiadomości zdobytych z tradycyjnych źródeł informacji oraz lekcji w plenerze uczniowie poznali warstwową budowę lasu, przypomnieli sobie gatunki drzew liściastych i iglastych rosnących w lesie oraz  informacje na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i rozmaitych darów jesieni.

Udowodnili także, iż wiedzą co to znaczy być dobrym obserwatorem i przyjacielem przyrody.

By przedłużyć kontakt z przyrodą i na dłużej zachować wspomnienie przyjemnych chwili spędzonych w lesie  wykonali pracując w grupach makiety jesiennego lasu.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz