Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

„Ciszą cmentarną ukołysani,

 z dala od życia i znoju,

Dobiwszy wreszcie cichej przystani,

 Odpoczywają w pokoju…”

Dzień Wszystkich Świętych jest w naszym kraju dniem wolnym od zajęć szkolnych. Święto to jest wyrazem szacunku dla zmarłych,  bo teraz wprawdzie o tym jeszcze nie myślimy, ale w stosownym czasie wszyscy pożegnamy się z doczesnym życiem. I o nas też ktoś będzie pamiętał… 

Nawiązując do polskiej tradycji  odwiedzamy w tym dniu groby naszych bliskich, palimy znicze i składamy kwiaty. W tym miejscu wychowawca świetlicy omówił zasady właściwego zachowania się w miejscach wiecznego spoczynku. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie  z klasy I „d” stworzyli  prace plastyczne malowane pastelami oraz grupowy plakat odzwierciedlający  patetyczny nastrój tego święta.

Zatem dążmy wspólnie do tego, by już od najmłodszych lat  uświadamiać młodemu pokoleniu jak ważne znaczenie ma pamięć o bliskich, których już nie ma wśród nas, a pozostają nadal w naszej pamięci.

Zdjęcia>>

                                                                                                                                            Dorota Nowak