Spacerkiem po Skansenie …

W piękny czerwcowy dzień uczniowie klasy 2a udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Miejsce to jest jednym z większych muzeów skansenowskich w Polsce. Prezentowane tu zabytki architektury usytuowane są w malowniczym krajobrazie i utrwalają wizerunek dawnych wsi, dworów i miasteczek z cechami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny. Wzbogaceniem i uzupełnieniem ekspozycji muzealnej są uprawy rolne i ogrodnicze, zwierzęta hodowlane oraz obecność dzikiej fauny i flory.

Niewątpliwą atrakcją naszego pobytu w Skansenie były zajęcia edukacyjne połączone z pokazem ginących zawodów. Uczniowie mieli okazję „przyjrzeć się” pracy młynarza, kowala czy bednarza.

Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń, przyczyniła się do rozwijania pasji i wrażliwości na piękno, które w Muzeum Wsi Lubelskiej dostępne jest na wyciągnięcie ręki ….

Zdjęcia>>

 

wychowawca klasy 2a – Katarzyna Zygo

opiekun – Dorota Nowak