Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie pierwszych klas gimnazjum.

3. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólnodostępną wiedzę o postaci Papieża – Polaka, a zwięzła bibliografia jest dostępna u nauczycieli – organizatorów konkursu.

4. Forma konkursu to 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej.

Cele konkursu:

  1. Krzewienie wśród młodzieży wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.
  2. Popularyzacja wartości religijnych, etycznych i kształtowanie właściwych postaw moralnych.
  3. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz popularyzacja idei zdrowej rywalizacji.

Organizacja i przebieg konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie testu obejmującego zagadnienia konkursowe. Komisja dokona oceny punktowej poszczególnych prac. W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana dodatkowa część ustna, której zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu.
  2. Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Bełżycach powołuje Komisję Konkursową. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
  3. Nagrody dla laureatów konkursu i osób wyróżnionych określi Dyrektor ZS im. Jana Pawła II
    w Bełżycach.
  4. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie szkoły.
  5. Termin konkursu: 24 września 2012 r., godz. 9:40, sala nr 1.

opracowały:

Dorota Ścibak

Renata Krasula

Anna Pac - Smoła

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo