Przemoc, agresja, różnice między tymi pojęciami oraz odpowiedzialność karna nieletnich w przypadku stosowania przemocy rówieśniczej, to motyw przewodni spotkania uczniów klas czwartych z p. Dorotą Bielecką – sierżantem sztabowym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, p. Wojciechem Sito i p. Marcinem Rosińskim – młodszymi aspirantami i dzielnicowymi Komisariatu Policji w Bełżycach. Spotkanie stało się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności karnej uczniów. Szczególną uwagę mundurowi poświęcili tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci, także w cyberprzestrzeni. Zajęcia prowadzone były na zasadzie prelekcji, a następnie wspólnej rozmowy. Dzięki temu uczniowie mogli czynnie uczestniczyć w spotkaniu. Mamy nadzieję, że spotkanie pomoże naszym uczniom unikać zachowań ryzykownych.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny