Terminy egzaminów

Termin egzaminu 8 klas 2020

Egzamin ósmoklasisty 2020

Termin główny:

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Dzień

Przedmiot

Czas trwania egzaminu

Czas trwania egzaminu

z przedłużonym czasem*

1

język polski

120 minut

do 180 minut

2

matematyka

100 minut

do 150 minut

3

język obcy

90 minut

do 135 minut

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Termin dodatkowy:

  • język polski – 7 lipca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Terminarz podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2019:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Podczas egzaminu ósmoklasisty 2020 uczeń może mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem, a w przypadku testu z matematyki również linijkę. Co ważne, na egzaminie nie można korzystać zarówno z kalkulatora, jak i ze słowników.