Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Celami konkursu są:
 • propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
 • stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
 • kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
 • skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 13.02.2018 r. do godziny 14:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  20.02.2018 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 22.02.2018 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 w naszej szkole.
 4. Skład jury: p. Renata Krasula, pedagog kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych: Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut).
 • Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
 • Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia).
 • Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły.
  Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 • Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Renata Krasula,
Anna Dyguś

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo