Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

nr112

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112

Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznanie z technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi przy tworzeniu komiksu. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.

Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.

Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs - nr alarmowy 112”.

Od 16 do 31 stycznia 2019 r. nastąpi ocena nadesłanych materiałów. Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe, możliwe są również wyróżnienia.

Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, na uroczystej gali w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Prace należy składać do pedagoga kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych do 11 stycznia 2019 r. /piątek/

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

 

LINK DO KONKURSU: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-odpowiedzialne-korzystanie-z-numeru-alarmowego-112.html

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo