Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Szanowni Państwo,

informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

w dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się akcja protestacyjna (w referendum strajkowym przeprowadzonym przez ZNP - 87% pracowników szkoły zadeklarowało udział w strajku).

Co to oznacza w praktyce:

  • Strajk jest legalny i przeprowadzony w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy);
  • Dyrektor jako pracodawca dowiaduje się rano o liczbie strajkujących pracowników (87% to tylko deklaracja udziału w strajku) i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;
  • Realne jest (przy dużym odsetku strajkujących), że 8 kwietnia będziemy mogli zapewnić uczniom tylko zajęcia opiekuńcze, a nie dydaktyczne.

Mając nadzieję na pozytywne wyniki rozmów Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, bardzo proszę o współpracę i śledzenie doniesień o strajku. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Przypominam ,że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego SP nr 1 w Bełżycach dni egzaminu gimnazjalnego (10-12 kwietnia – środa, czwartek, piątek) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia- poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Z poważaniem:

Lucyna Sobczak

Dyrektor SP nr 1 w Bełżycach

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo