Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Cele konkursu

 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu oraz propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i mody na niepalenie
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia papierosów - tradycyjnych i elektronicznych
 • zintegrowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki antytytoniowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego oraz zagrożeń jakie może nieść ze sobą używanie papierosów tradycyjnych i elektronicznych.

Kategorie konkursu

 • Prezentacja multimedialna pt.: „Wybieram zdrowie”
 • Hasło reklamowe „Wybieram zdrowie”

Warunki uczestnictwa w kategorii prezentacja multimedialna

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści programu „Bieg po zdrowie”
 • prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów
 • prezentacja z wizytówką autora /na ostatnim slajdzie/ – imię, nazwisko, klasa, powinna zostać wysłana do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV na adres e-mailowy bozenawatras@o2.pl w terminie do 31 maja 2019 r.

Warunki uczestnictwa w kategorii hasło reklamowe

 • praca w formie hasła reklamowego /format A4/ wykonana indywidualnie w oparciu

o treści programu „Bieg po zdrowie”

 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2019 r.

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. dokona oceny prac.

Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Prac nie należy składać ani rolować.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego

w dn. 14 czerwca 2019 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo