Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Nasza Szkoła w trwającym jeszcze roku szkolnym 2018/19 brała udział w projekcie „Profilaktyka Nadwagi i Otyłości”. Uczniowie klas IV-VI w ramach projektu mieli okazję wziąć udział w powyższym projekcie.

Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany był przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom.
Udział w projekcie był bezpłatny.

 

Wszyscy chętni uczestnicy zostali objęci wsparciem w zakresie:

- badań diagnostycznych - celem badań było realizacja indywidualnych badań (wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi). Na podstawie badań diagnostycznych określony został wskaźnik BMI oraz WHR. O wynikach poinformowani zostali opiekunowie prawni uczniów. Badania prowadzone były przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, która na ich podstawie wypełniała kwestionariusz.

- zajęć z edukacji zdrowotnej - realizacja poprzedzona była badaniem ankietowym ex-ante. Test badał poziom wiedzy nt. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.

- warsztatów dla wszystkich uczestników. (2 spotkania po 45min./gr) Tematyka: „Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia”.

- zajęcia z dietetyki - warsztaty dla wszystkich uczestników (2 spotkania po 45min/gr.)
Uczeń u którego wykryto nadwagę/otyłość (40% GD) z opiekunem otrzymał indywidualną konsultację (1spotkanie =45min.) obejmujące m.in. wywiad rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, w tym możliwość leczenia oraz inne sposoby postępowania.

- zajęć z psychologiem - zajęcia dla wszystkich uczestników, w formie zajęć edukacyjno-warsztatowych (1spotkanie-45min.). Tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania oraz czynniki psych. w procesie odżywiania.

Każdy uczestnik otrzymał skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychologii z przykładami do ćwiczeń i opisem aktywności fizycznych wspomagających prawidłową wagę ciała.

- zajęć praktycznych rozwijających aktywność ruchową. Zajęcia miały na celu rozwijać aktywność fizyczną a prowadzone były w sali gimnastycznej.

W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymali zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, tj.: matę do ćwiczeń

Wszystkim chętnym uczniom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!

dyplom prof nad oty 2019

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo