Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Uzyskaliśmy certyfikat Instytutu Matki i Dziecka za udział szkoły, w roku szkolnym 2017/2018, w VIII rundzie międzynarodowych badań nad zdrowiem dzieci i młodzieży szkolnej.

Badania były prowadzone przez Instytut Matki i Dziecka we współpracy z Biurem Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia. Są one ważne, bo monitorują styl życia polskich dzieci i nastolatków oraz pozwalają na wczesną adekwatną do sytuacji profilaktykę.

Główne cele badań:

 • Lepsze zrozumienie postrzegania zdrowia przez młodzież szkolną, jej zachowań zdrowotnych oraz funkcjonowania w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym;
 • Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań samooceny zdrowia i stylu życia dzieci i młodzieży;
 • Analizy społecznych nierówności w zdrowiu;
 • Tworzenie systemu informacji o zdrowiu i stylu życia młodzieży oraz podstaw do planowania edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole;

certyfikat ankiety 2017 2018

Bożena Watras – pedagog szkolny

Nasza Szkoła w trwającym jeszcze roku szkolnym 2018/19 brała udział w projekcie „Profilaktyka Nadwagi i Otyłości”. Uczniowie klas IV-VI w ramach projektu mieli okazję wziąć udział w powyższym projekcie.

Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany był przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom.
Udział w projekcie był bezpłatny.

Czytaj więcej: Profilaktyka Nadwagi i Otyłości

Tradycyjnie już, do działań naszej szkoły należy udział w projektach UNICEF. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ich zaangażowania i humanitarnej postawy. Dzięki ich pracy uzyskaliśmy w bieżącym roku szkolnym Certyfikat Społecznie Odpowiedzialnej Placówki.

wszystkie kolory swiata 2019

Bożena Watras – pedagog szkolny

2 kwietnia uczniowie klas młodszych mieli okazję uczestniczyć w lekcjach języka angielskiego „Uczniowie uczniom”. Celem lekcji było poznanie słownictwa związanego ze świętami wielkanocnymi. Dzieci poprzez zabawę uczyły się nowych określeń. Każdy miał możliwość sprawdzenia siebie w wielu grach i ćwiczeniach. Zajęcia prowadziły uczennice klasy 3DG pod kierunkiem pani Anny Pac-Smoły.

IMG 20190402 130337

                                                                                             uczennice z klasy 3DG

Cele konkursu

 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu oraz propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i mody na niepalenie
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia papierosów - tradycyjnych i elektronicznych
 • zintegrowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki antytytoniowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego oraz zagrożeń jakie może nieść ze sobą używanie papierosów tradycyjnych i elektronicznych.

Kategorie konkursu

 • Prezentacja multimedialna pt.: „Wybieram zdrowie”
 • Hasło reklamowe „Wybieram zdrowie”

Warunki uczestnictwa w kategorii prezentacja multimedialna

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści programu „Bieg po zdrowie”
 • prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów
 • prezentacja z wizytówką autora /na ostatnim slajdzie/ – imię, nazwisko, klasa, powinna zostać wysłana do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV na adres e-mailowy bozenawatras@o2.pl w terminie do 31 maja 2019 r.

Warunki uczestnictwa w kategorii hasło reklamowe

 • praca w formie hasła reklamowego /format A4/ wykonana indywidualnie w oparciu

o treści programu „Bieg po zdrowie”

 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2019 r.

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. dokona oceny prac.

Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Prac nie należy składać ani rolować.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego

w dn. 14 czerwca 2019 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

       27 kwietnia 2019 roku wyruszył z Bełżyc kolejny 7 Rajd im. mjr. cc. „Zapory” - wiodący przez szlak walk Polaków podziemia niepodległościowego po II Wojnie Światowej.

        Rajd poświęcony był pamięci ppłk. Zbigniewa Matysiaka ps. „Cowboj” - jednego z ostatnich żołnierzy ugrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i przyjaciela naszego miasta a w szczególności młodzieży naszej szkoły, którą darzył wielką sympatią i którą doceniał za godną postawę patriotyczną.

Każdego roku naszą szkołę reprezentuje ogromne grono sympatyków żywej historii. W tym roku w rajdzie uczestniczyło ponad 140 osób. Byliśmy silną i widoczną grupą wśród wszystkich uczestników rajdu.

Jesteśmy dumni ze wszystkich uczestników za ich postawę i godne reprezentowanie szkoły w tak ważnym wydarzeniu.

Zdjęcia>>

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych.

26 kwietnia 2019 r. Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbył się apel poświęcony trzem majowy świętom – 1, 2 i 3 maja. W pierwszej części spotkania uczniowie przypomnieli historię święta pracy, które dziś obchodzone jest już bardzo symbolicznie.

Druga część dotyczyła 2 maja, czyli święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Można było poznać historię naszego najważniejszego symbolu narodowego, a także posłuchać piosenki o fladze.

Ostatnim elementem uroczystości było zaprezentowanie historii konstytucji 3-ego maja i wspólne odśpiewanie piosenki „Witaj majowa jutrzenko”. Część artystyczna przygotowali uczniowie klas IV „c” i V „b” pod kierunkiem pań: Eweliny Gajowiak i Anny Wójtowicz. Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem pana Andrzeja Pietrasia i Daniela Kamińskiego.

Montaż słowno - muzyczny, przedstawiający ówczesną sytuację polityczną Polski, był dla uczniów niezapomnianą lekcją patriotyzmu. Części literackiej towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżyła tło historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji, a także historię święta pracy i dnia flagi.

Zdjęcia>>

         Uczniowie zapisani na Rajd „Zapory” proszeni są o przybycie za zbiórkę w dniu 27 kwietnia do parku miejskiego w Bełżycach na godzinę 8:45.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/rajdzapory/

plakat

NIVEA 2019

Schemat głosowania:

- zakładasz konto na stronie: http://podworko.nivea.pl
- wchodzisz na stronę: https://podworko.nivea.pl/2019/lokalizacja/474-belzyce… i oddajesz głos na Bełżyce
- dołączasz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/382260879275500/ gdzie codziennie będziemy przypominać o głosowaniu 
- zapraszasz do wydarzenia wszystkich znajomych żebyśmy mieli jak najwięcej osób głosujących

strajk zawieszony

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo