Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

19 kwietnia jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu i Powstania w Getcie Warszawskim. Uczniowie klas siódmych włączyli się w te obchody, biorąc udział w projekcie edukacyjno-artystycznym "Listy do Henia", który był organizowany przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.

Siódmoklasiści pod opieką p. A. Chomickiej uczestniczyli w warsztatach prezentujących losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Młodzież zapoznała się z historią żydowskiego chłopca Henia Żytomirskiego z Lublina, który miał 6 lat, gdy wybuchła wojna. Zginął on prawdopodobnie w 1942 roku na Majdanku w komorze gazowej. Uczniowie w trakcie zajęć pracowali z materiałami dokumentalnymi i ikonograficznymi, a także napisali listy do chłopca. Następnie udali się na spacer po mieście śladami Henia. Grupa wyruszyła spod Latarni Pamięci, zatrzymała się m.in. przy domu rodzinnym przy ulicy Szewskiej 3 i kamienicy przy ulicy Kowalskiej 11, gdzie Henio zamieszkał wraz z rodziną po utworzeniu getta. Spacer zakończył się na Krakowskim Przedmieściu 64. Tam uczniowie wysłali przygotowane listy, w których zawarli swoje refleksje związane z tragicznymi losami chłopca i jego rodziny.

Zdjęcia>>

26. kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole debata, która miała ścisły związek z realizowanym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. W ciągu roku szkolnego odbyły się bowiem w naszej szkole (kl. V-VII i oddziałach gimnazjalnych) spotkania profilaktyczne młodzieży z przedstawicielami Policji, zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat „Porozmawiajmy o uzależnieniach-wybór należy do Ciebie”, konkursy profilaktyczne oraz miało miejsce spotkanie dla rodziców „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży”.

Przedsięwzięcie „Odpal myślenie-nie wchodź w uzależnienie” zwieńczyło nasze dotychczasowe działania. Jego adresatami byli uczniowie klas II gimnazjum, a uświetnili je następujący goście:
Pani Dorota Bielecka – sierż. sztab. z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie z Wydziału Prewencji,
Pani Magdalena Majewska – doktor Kliniki Toksykologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, Pani Paulina Gryka – terapeuta z Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Lublinie Pan Wojciech Sito – sierż. sztabowy – nasz dzielnicowy oraz Dyrekcja szkoły: Pani Małgorzata Bojar - wicedyrektor ds. dydaktycznych, Pani Lucyna Sobczak – wicedyrektor
ds. wychowawczych, Pani Janina Pruszkowska – pielęgniarka szkolna oraz nauczyciele.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane:

 1. Wypowiedzi uczniów dotyczące papierosów i alkoholu.
 2. Prezentacja dotycząca papierosów i alkoholu przygotowana przez uczniów.
 3. Scenki z udziałem uczniów - w formie materiału filmowego.
 4. Film dotyczący sądu nad alkoholem.
 5. Zabawa dla uczniów w formie krzyżówki.
 6. Refleksja zaproszonych gości.

Należy podkreślić ogromną rolę, jaką w trakcie przedsięwzięcia odegrali uczniowie. Poświęcili swój wolny czas, wykazali się ciekawymi pomysłami i wytrwałością w ich realizacji. Uczniowie samodzielnie opracowali scenariusze filmików, wywiadów oraz prezentację. Potrafili krytycznie ocenić postawy młodych ludzi w sytuacjach grożących utratą kontroli nad własnym życiem, a wreszcie poprowadzić spotkanie i sterować debatą włączając w nią zarówno uczniów, jak i ekspertów.

Miejmy nadzieję, że przekazana wiedza (w trakcie spotkania można było zadać konkretne pytania specjalistom) ustrzeże młodych ludzi przed pokusą sięgnięcia po różnego rodzaju środki psychoaktywne.

Zdjęcia>>

Czytaj więcej: DEBATA „Odpal myślenie-nie wchodź w uzależnienie”

Uczniowie klas I – IV naszej szkoły uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w edukacyjno-pomocowym projekcie UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”.

Celem projektu było:

         -            pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka

         -            kształtowanie wśród dzieci postawy zaangażowania społecznego

         -            zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych okryć dla dzieci z Syrii.

W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, podczas których dowiedzieli się jak zmienia się życie dziecka kiedy wkracza w nie wojna oraz poznali odpowiedzi na pytania: Jak wygląda edukacja w czasie wojny? Czy dzieci mają wtedy marzenia? Z jakimi problemami borykają się dzieci w samym centrum działań wojennych?

Następnie w ramach akcji odbyła się zbiórka charytatywna, podczas której zebraliśmy kwotę 450 zł.

Przekazując darowiznę, podarowaliśmy najmłodszym wsparcie, którego wciąż bardzo potrzebują. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za udział w akcji. Kolejny raz mogliśmy na Was liczyć.

syria 2018

certyfikat syria 2018

Bożena Watras – pedagog szkolny

Tegoroczna edycja Rajdu Zapory przebiegła na trasie: Bełżyce – Niedrzwica Kościelna. Jak zazwyczaj, w rajdzie wzięła udział grupa historyczna (GH Zgrupowanie Radosław z Warszawy), oczywiście w historycznym umundurowaniu, z historycznym wyposażeniem i replikami broni. Maszerującym towarzyszyli komandosi z JWK Lubliniec oraz żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Lublina. Gościem specjalnym Rajdu był podpułkownik Zbigniew Matyjasik pseudonim „Kowboj” – jeden z Żołnierzy Wyklętych. Funkcję Komendanta rajdu pełnił po raz kolejny pan Rafał Dobrowolski, który zaraża pasją historyczną wciąż nowe grupy ludzi.

Wymarsz uczestników odbył się z Parku Miejskiego, gdzie miało miejsce spotkanie z władzami Bełżyc na czele z burmistrzem, panem Ryszardem Górą. Zgromadzeni, według uświęconego już zwyczaju, udali się na cmentarz aby uczcić modlitwą poległych w obronie Ojczyzny. Pierwszy przystanek miał miejsce w Czółnach, gdzie społeczność szkoły (Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców) przygotowała obfity poczęstunek. Następnie przemaszerowano na wojskowy cmentarz z okresu I wojny światowej w miejscowości Niedrzwica Duża. Tutaj uczestnicy rajdu wysłuchali prelekcji. W centrum Niedrzwicy Dużej maszerujących powitały władze gminy Niedrzwica w osobie wójta, pana Adama Kuny, który zaprosił do udziału w pikniku wojskowo-historycznym. W jego ramach miały miejsce: ognisko, pieczenie kiełbasek, poczęstunek grochówką, diorama historyczna (wioska i oddział partyzantów), koncerty orkiestr i zespołów, prelekcje i wspomnienia weteranów oraz pokazy spadochronowe. Po krótkim nabożeństwie polowym prowadzonym przez księdza Prałata Czesława Przecha, uczestnicy rajdu udali się na cmentarz do miejscowości Niedrzwica Kościelna, gdzie wysłuchano kolejnej prelekcji i podsumowano konkurs historyczny dla uczestników rajdu (uczniowie z kilku szkół, w tym naszej, zbierali informacje konkursowe przez cały czas trwania rajdu).

Cieszy fakt, że organizowane w Bełżycach rajdy, będące wyrazem patriotyzmu i pamięci o bohaterach minionych lat, stają się coraz bardziej popularne i goszczą uczestników z całej Polski, a nawet z zagranicy.

Zdjęcia>>

Uczestnicy rajdu

25 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Grażyną Jeromin-Gałuszką Organizatorem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach oraz Dyskusyjny Klub Książki.

Grażyna Jeromin-Gałuszka jest polską pisarką, autorką znakomitych powieści obyczajowych, których docelową grupą odbiorców są kobiety. Napisane przez nią powieści, np. bestsellerowa pozycja „Kobiety z Czerwonych Bagien” czy też doskonały, popularny cykl „Magnolia”, na który składają się tytuły „Magnolia”, „Długie lato w Magnolii” oraz „Bardzo długie przebudzenie”, cechuje wzruszająca, bardzo emocjonalna fabuła, w której centralnym miejscu zawsze stoją miłość, przyjaźń i kobieca siła. 

Pisarka opowiedziała jak powstają jej książki, skąd czerpie pomysły na fabułę i postacie w nich  występujące. Słuchacze dowiedzieli się także jaka jest droga książki od pisarza do półki księgarskiej. Pisarka odczytała również kilka najciekawszych fragmentów swoich najnowszych książek. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze ,słuchacze z pewnością sięgną po książki pani Grażyny Jaromin Gałuszko.

Zdjęcia>>

16 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 5b wraz z paniami Anną Chawrylak i Aliną Nizioł uczestniczyli w finale projektu - „Budy aż wióry lecą” przy współudziale Fundacji Dziupla-Edukacja i Rozwój oraz dofinansowaniu ze środków Fundacji PZU.

Głównym celem projektu była zmiana myślenia na temat wykorzystania matematyki w życiu codziennym, zdobycie umiejętności używania wzorów matematycznych w praktyce, oraz przećwiczenie planowania przestrzennego i zbudowanie budy dla psów ze schroniska. W tym celu uczniowie udali się do siedziby Fundacji w Niedrzwicy Kościelnej na zajęcia, podczas których zaprojektowali budy dla psów w programie graficznym Tinkercad, zapoznali się z arkuszem kalkulacyjnym, a następnie zbudowali budę według własnego pomysłu. Udział w tym projekcie pozwolił im nie tylko zwiększyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej, ale także umożliwił wykonanie zaprojektowanej pracy z myślą o mniejszych, bezbronnych stworzeniach, jednocześnie uwrażliwiając ich na problem bezdomności psów.

Zdjęcia>>

                                                                                                                                         Anna Chawrylak

W marcu społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach brała udział w II etapie akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele chętnie kwestowali do puszek Wolontariatu Szkolnego podczas przerw śródlekcyjnych. Kwesta zbiegła się z przygotowaniami naszej szkoły do Świąt Wielkiej Nocy.

Podczas kiermaszu stroików wielkanocnych, przygotowanych w ramach I Świetlicowego Konkursu Wielkanocnego, odbył się również kiermasz babeczek i muffinek. Zebrane przez wolontariuszy pieniądze /426,77 zł/ zostały wpłacone na konto Fundacji „Być Bardziej” i przeznaczone na wykupienie kolejnych obiadów dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia. Złożyliśmy również do siedziby Fundacji szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych na terenie szkoły akcji.

Pomoc innym to bardzo szczytny cel. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ze potrafią otworzyć serca na potrzeby innych ludzi.

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Ambrożkiewicz – opiekun Wolontariatu Szkolnego

Ewa Karwowska – nauczyciel świetlicy szkolnej

Cele konkursu

 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i mody na niepalenie
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia papierosów - tradycyjnych i elektronicznych
 • zintegrowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki antytytoniowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego oraz zagrożeń jakie może nieść ze sobą używanie papierosów elektronicznych.

Kategorie konkursu

 • Prezentacja multimedialna pt.: „Wybieram zdrowie”
 • Utwór wierszowany pt.: „Wybieram zdrowie”

Warunki uczestnictwa w kategorii prezentacja multimedialna

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów
 • prezentacja z wizytówką autora /na ostatnim slajdzie/ – imię, nazwisko, klasa, powinna zostać wysłana do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV na adres e-mailowy bozenawatras@o2.pl w terminie do 31 maja 2018 r.

Warunki uczestnictwa w kategorii utwór wierszowany

 • praca w formie utworu wierszowanego wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca powinna zawierać co najmniej osiem wersów
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2018 r.

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz - wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gaska - wychowawca kl. IV d

13 kwietnia 2018 roku młodzież naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła w spotkaniu z wieloletnim sekretarzem świętego papieża Jana Pawła II – kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który odwiedził społeczność akademicką KUL i wygłosił wykład.

Analizując poszczególne wezwania litanii do świętego papieża podkreślił, że zostawił on wielki ślad w umysłach i sercach wielu ludzi na wszystkich kontynentach. Zgromadzona młodzież mogła doświadczyć bezpośredniego spotkania ze świadkiem życia naszego Patrona – Jana Pawła II.

Zdjęcia>>

                                                                                              Monika Plewik

etwinning school labelMiło nam poinformować, że w ostatnim czasie nasza szkoła, po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym, zdobyła odznakę „Szkoła eTwinning”. Oznacza to, że nasza placówka spełnia szereg szczegółowych wymagań dotyczących cyfryzacji i ochrony danych osobowych, praktyki w zakresie eBezpieczeństwa, twórczego i innowacyjnego podejścia do nauczania, promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry, promowania praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów. Znaleźliśmy się w grupie 1211 placówek z całej Europy i spoza niej, które jako pierwsze zostały uhonorowane taką odznaką (jest to bowiem pierwszy rok tej inicjatywy). Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale również wyraz ogromnego osiągnięcia całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole. Przypomnijmy jeszcze, że eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązywanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych. Ponadto, oferuje on również propozycje różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

https://www.etwinning.net/pl/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm

Urszula Pawłowska

Wzorem lat ubiegłych, u progu wiosny, klasa 7c przyszła do szkoły w godzinach zupełnie „nie szkolnych”. O godz. 19.00 siedemnaście osób spotkało się, aby spędzić razem czas pod hasłem „Wieczór bez smartfona – kreatywny piątek”. I rzeczywiście – smartfony pozostały w domach albo zostały zdeponowane na czas biwaku, aby wykorzystać ten czas inaczej: na rozwiązywanie problemów (np. jak odwrócić koc na drugą stronę nie schodząc z niego, czy też jak umocować 12 gwoździ na jednym gwoździu) albo po prostu na rozmowy i bycie razem. O spaniu, oczywiście, prawie nie było mowy, za to czas spędzony naprawdę razem – bezcenny.

Zdjęcia>>

Urszula Pawłowska

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo