Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

„Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.”

W tym roku, po raz trzeci wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Przypominamy cele akcji: „Projekt ma na celu edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.”

Renata Krasula

Anna Pac

29 października 2018 roku uczniowie klas piątych w ramach innowacji pedagogicznej „Z kultura za pan brat” i realizacji programu koła teatralnego mieli okazje uczestniczenia  w warsztatach teatralnych organizowanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Miłośnicy sztuki poznali historię zwiedzanego teatru oraz różne zakamarki niedostępne na co dzień dla widza. Zwiedzili zarówno część reprezentacyjną zabytkowego budynku, scenę z dekoracją do aktualnego spektaklu, a także rekwizytornię, garderoby czy perukarnię. Wysłuchali niezwykle interesującej opowieści o powstawaniu spektaklu teatralnego, a także o wyposażeniu teatru, zarówno na początku jego funkcjonowania w czasach międzywojnia, jak i obecnie.

Wiele radości przysporzyły warsztaty charakteryzatorskie, w których uczniom wykonano makijaże do spektakli. Obejrzeli także wspaniałe peruki i uczestniczyli w przygotowaniu głów do ich nałożenia .Przekonali się również, jak ciężkie kostiumy muszą czasami nosić aktorzy w czasie spektakli i ile to wymagało wysiłku. Poznali pracę osób realizujących przedstawienie teatralne. Niewątpliwym atutem warsztatów było spotkanie      z aktorką teatru, która w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o sekretach pracy twórców teatru.

Warsztaty teatralne były niewątpliwie udanym spotkaniem z kulturą.

Zdjęcia>>

Ewelina Gajowiak

Anna Stawińska

Anna Wójtowicz

  Grupa uczestników koła plastycznego wzięła w dniu dzisiejszym udział w warsztatach z rysowania komiksu prowadzonych przez Fundację 8 Kolor z Lublina.

Na początku było trochę zabawy z wymyślaniem postaci komiksowych, wspólnym rysowaniu stworów, a potem już na poważnie każdy rysował komiks jak na stulecie niepodległości przystało, o tematyce patriotycznej… Podejście do patriotyzmu było różne – pojawił się patriotyzm lokalny ze zdrojem Jagiełły w tle, szacunek do symboli narodowych , piękno ojczystej ziemi czy znajomość świąt. Pomysły ciekawe, rysunki dobre - czekamy na więcej!

30 października uczniowie klas czwartych wzięli udział w warsztatach, których celem było pokazanie jak ważne jest budowanie prawidłowych relacji z innymi dziećmi, nauczenie sposobów radzenia sobie

z emocjami i rozwiązywania konfliktów w klasie.

Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi - każdy uczeń miał możliwość doświadczyć przykładów dobrych i złych relacji rówieśniczych, każdy uczeń mógł też zaprezentować pozytywne sposoby rozwiązania konfliktu i sytuacji stresowej. Sposób prowadzenia warsztatów umożliwił również dostrzeżenie swoich mocnych stron uczniom wycofanym, a to ma ogromne znaczenie w podniesieniu ich samooceny.

Organizacja warsztatów była wynikiem ewaluacji skuteczności działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w ubiegłym roku szkolnym.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Bełżycach.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

W związku z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę podjęliśmy szkolną akcję pisania wierszy o Polsce. Celem akcji było kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, budzenie dumy z bycia Polakiem, rozwijanie twórczości poetyckiej uczniów. Łącznie powstało blisko 50 wierszy. W akcji wzięli udział uczniowie z klas: I ,,a”, I ,,c”, III ,,a”, III ,,d” (rok szkolny 2017/2018), IV ,,c”, IV ,,e” i najliczniej z klasy VI ,,c”. Wiersze powstały pod kierunkiem następujących nauczycieli: Elżbiety Gontarczyk, Anny Ambrożkiewicz, Agaty Ćwiklińskiej, Katarzyny Brewczak, Małgorzaty Pietraś i Eweliny Gajowiak, Moniki Plewik. Najciekawsze wiersze znalazły się na wystawie, która została zorganizowana na Dzień Patrona Szkoły- Jana Pawła II, który był wspaniałym papieżem i wybitnym Polakiem. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród gości szkoły, uczniów i nauczycieli. Szczególnie interesujące wiersze wezmą udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Uskrzydlona bielą orła…”.

Wczytuję ...

Zdjęcia>>

Elżbieta Gontarczyk

Katarzyna Brewczak

Monika Plewik

     Woda stanowi źródło życia. Woda decyduje o jakości życia. My… – przyzwyczailiśmy się do tego, że woda jest…. Jest w zasięgu ręki… Odkręcamy tylko kurek….

     11 października 2018 r. uczniowie naszego gimnazjum wybrali się z wizytą do okolicznej oczyszczalni ścieków. Tam dowiedzieli się jakie są etapy oczyszczania ścieków komunalnych. Podziwiali wszelkie cuda nowoczesnej techniki i nauki. Z zainteresowaniem wpatrywali się w kolorowe światełka i znaczki ekranów komputerów w centralnej dyspozytorni.

Warsztaty umiejętności społecznych „Uwierz w siebie” dla ucz. kl. IV

w zakresie budowania samooceny, relacji z rówieśnikami, radzenia sobie z emocjami, sposobami rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie.

HARMONOGRAM

30 października /wtorek/ 2018 roku

l.p.

Klasa

Termin

Miejsce

1.       

IV „e”

8.00 – 8.45

sala 25

2.       

IV „d”

8.55 – 9.40

sala 25

3.      

IV „b”

9.50 – 10.35

sala 25

4.      

IV „a”

10.45 – 11.30

sala 25

5.      

IV „c”

11.50 – 12.35

sala 25

Prowadzący: p. Dorota Mączka – certyfikowany trener, edukator, socjoterapeuta w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym „Art-Presti” w Lublinie

11 października 2018 roku wyjechaliśmy kolejny już raz na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Hasło tegorocznej pielgrzymki – „Promieniowanie ojcostwa” – połączyło na jasnogórskich błoniach ponad 14 tysięcy pielgrzymów z ponad 300 szkół z Polski i z Białorusi. Modliliśmy się w intencji ojczyzny, młodzieży oraz dziękowaliśmy za pontyfikat Jana Pawła II.

Na początku mszy świętej uczniowie wypuścili w niebo białe i żółte balony ze swoimi intencjami, podziękowaniami i prośbami. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wieloletni sekretarz papieża Polaka przyznał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał też trudne zadania. „Uczył życia nie na skróty, ale według porządku i harmonii, jaka wyszła z zamysłu Stwórcy. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych, a takie życie odrzuca postawę egoistycznego pragnienia i działania tylko po to, by zaspokoić swoje życiowe marzenia”. Arcybiskup podkreślał, że „nauka św. Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i postępowaniu. Życzmy sobie, by św. Jan Paweł II żył w nas i działał przez nas”.

Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tej wyjątkowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. I że za rok będziemy tam znowu.

Zdjęcia>>

                                                               Monika Plewik

W piątek, 19 października 2018 r., przy ulicy Zamkowej w Bełżycach, odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Namaluj mnie – Zamek Bełżyce”, realizowanego w ramach projektu „Młodzi LUBią Kulturę – Lubelska sieć edukacji kulturalnej”. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie baneru ze zwycięską pracą oraz wręczeniem nagród i dyplomów. Każdy uczeń, który brał udział w konkursie otrzymał dyplom i upominek. Do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, ponieważ prace wykonało aż 138 uczniów.

Jesteśmy dumni, że praca Mileny Podlaskiej, ucz. kl. VI „a” okazała się zwycięską i znajduje się na banerze, który można oglądać przy ul. Zamkowej.
Natomiast uczniowie:

 1. Dorota Brześcińska, kl. III AG
 2. Alicja Stachyra, kl. III AG
 3. Oliwia Gorgol, kl. III AG
 4. Natalia Dubiel, KL. III CG
 5. Julia Zielonka, kl. VII „b”
 6. Karol Kamiński, kl. VI „c”
 7. Oliwia Dados, kl. VI „b”
 8. Amelia Żydek, kl. VI „c”
 9. Agata Karwacka, kl. V „d”
 10. Angelika Widyńska, kl. V „d”
 11. Łucja Bartoszcze, kl. IV „e”
 12. Kacper Taramas, kl. III „a”
 13. Martyna Ozonek, kl. III „a”
 14. Katarzyna Żuchnik, kl. III „a”

zajęli zaszczytne czołowe miejsca.

Dziękujemy organizatorom.

Dziękujemy również naszym uczniom, zawsze możemy na nich liczyć!

Życzymy im dalszych sukcesów w każdej dziedzinie ich twórczości.

Zdjęcia>>

 

Koordynatorzy projektu z ramienia szkoły:

Edyta Rząd

Bożena Watras

 W dniach 17 – 18 października grupa harcerzy, regionalistów i członków samorządu w nagrodę za reprezentowanie szkoły na lokalnych uroczystościach patriotycznych lub współtworzenie ich, wzięła udział w wycieczce do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Inwałdu. Wyjazd był dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bełżyce.

W nawiązaniu do 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża zwiedziliśmy wiele miejsc związanych z patronem naszej szkoły – Janem Pawłem II, min. jego rodzinny dom w Wadowicach. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel nierozerwalnie związany z historią Polski oraz starówkę, natomiast w Inwałdzie zobaczyliśmy najbardziej znane budowle z całego świata – co prawda trochę pomniejszone ale równie piękne co oryginały! Skorzystaliśmy także z innych atrakcji oferowanych przez park rozrywki: karuzele, zjeżdżalnie, samochodziki, kino 5D czy piramida strachu…

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo