Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W grudniu realizując tematy związane z żywieniem razem z uczniami klasy 5a i 5b zorganizowaliśmy nietypowe lekcje języka angielskiego. Był to klasowy projekt kulinarny. Tematyka dotyczyła przepisów kulinarnych i gotowania.

Pracując w grupach uczniowie przygotowali zdrowe i nie koniecznie zdrowe pyszności: kanapki, hot dogi, hamburgery, sałatki owocowe, nawet świeżo wyciskany sok owocowy.   Przygotowując się do projektu uczniowie nauczyli się niezbędnego słownictwa, więc w trakcie lekcji staraliśmy się mówić wyłącznie po angielsku, niektóre grupy nawet relacjonowali na żywo całe wydarzenie.

Lekcja przebiegała w miłej atmosferze. Było to ciekawe doświadczenie. Okazało się, że uczyć się języka obcego można nie tylko w ławce, lecz może to być dobra zabawa. Z pewnością będziemy chcieli je powtórzyć.

Zdjęcia>>

Zbliża się 15. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, który w tym roku będziemy obchodzić 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
15. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 15. edycji i bezpieczeństwem w sieci. /Trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły/.
 3. Konkurs na zaprojektowanie ulotki dla uczniów „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”- format A6 /Trzy najlepsze prace zostaną rozpowszechnione wśród uczniów i rodziców i opublikowane na stronie internetowej szkoły/
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A1 wykonany dowolną techniką z hasłem 15. edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w języku polskim lub języku angielskim „Safer Internet Day: Let’s do it together!”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 15. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 15. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, ulotka informacyjna, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 29 stycznia 2019 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ORGANIZATORZY:

Anna Dyguś – pedagog szkolny kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych

Joanna Sieńko-nauczyciel informatyki

Andrzej Pietraś-nauczyciel informatyki

Marek Chemperek-nauczyciel informatyki

11 stycznia, w piątek, uczniowie klas czwartych będą uczestniczyć w warsztatach umiejętności społecznych „Savior vivre na co dzień”. W ramach zajęć, uczniowie dowiedzą się jak kształtować swój pozytywny wizerunek w szkole oraz poza nią. Zostaną też omówione zagadnienia dotyczące dobrych manier w relacjach międzyludzkich. Uczniowie przekonają się, że zachowywanie zasad savoir-vivre jest gwarantem dobrej atmosfery w szkole, w domu, na podwórku oraz na spotkaniu ze znajomymi.

Zajęcia poprowadzą psycholog i pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

L.P.

KLASA

TERMIN

MIEJSCE

 

1.       

IV „a”

11 stycznia 2019 r. / piątek/,

godz. 9.50 - 11.30

44

46

2.       

IV „b”

11 stycznia 2019 r. / piątek/,

godz. 8.00 - 9.40

46

20

 Bożena Watras – pedagog szkolny

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2019 jest Facebook.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 1. konkurs na plakat – DZIAŁAJMY RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
 2. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – BEZPIECZNY INTERNET – WSPÓLNA SPRAWA

Czytaj więcej: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

W ramach innowacji pedagogicznych w naszej szkole odbyły się kolejne działania:

04.12.2018 r. został rozstrzygnięty konkurs pt:

„Znaczenie wody dla organizmu”

Celem konkursu było:

 1. zwiększenie poziomu wiedzy na temat znaczenia wody dla organizmu,
 2. poszerzanie wiadomości biologicznych i chemicznych,
 3. doskonalenie umiejętności prezentacji prac,
 4. rozwijanie umiejętności samodzielnych poszukiwań i selekcji materiałów źródłowych z poszanowaniem praw autorskich.

Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy siódmej.

                                        

20.12.2018 r. odbyła się konferencja ekologiczna pt:

 " Czy stan środowiska w naszej gminie jest zagrożony?".

Celem konferencji było:

 1. uświadomienie młodzieży jaki jest stanu czystości środowiska gminy Bełżyce,
 2. co należy zrobić, aby w przyszłości było lepiej w naszej gminie.

Spotkanie prowadziła uczennica klasy III c gimnazjum.

Tematy prezentacji:

1.Położenie Bełżyc.

2.Określenie skażenia środowiska dwutlenkiem siarki z wykorzystaniem skali porostowej.

3.Nielegalne wysypiska śmieci.

4.Wpływ zasolenia gleb na pobieranie wody przez rośliny.

5.Woda opadowa - jej pH.

6.Badanie rozkładu materii organicznej.

7.Działania gminy w celu ochrony środowiska.

Pod koniec spotkania, odbyła się dyskusja dotycząca poruszanych zagadnień.

Podsumowując, środowisko w naszej gminie jest nieznacznie zanieczyszczone.

Gośćmi spotkania byli: pani Anna Plak, dyrekcja, pedagog i nauczyciele naszej szkoły oraz uczniowie klas siódmych.

Konferencję przygotowali uczniowie klasy trzeciej: „b” i „c” gimnazjum oraz klasy ósmej „c” szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Moniki Wójcik i p. Beaty Szymczyk.

Zdjęcia>>

29.11.2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Uczniowie dowiedzieli się, że numer alarmowy 112 stanowi zintegrowany i jednolity System Powiadamiania Ratunkowego w całej Europie. Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku. Połączenie można uzyskać z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Połączenia z numerem 112 są bezpłatne i średni czas oczekiwania wynosi 9 sekund. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie zostało utworzone w połowie 2011 roku, a zaczęło pracę w październiku 2013 roku. Od czerwca 2018 r. CPR odbiera również numer alarmowy 997. Obsługą zgłoszeń zajmują się Operatorzy Numerów Alarmowych, których praca została dokładnie przedstawiona. Poza tym pracownicy CPR przypomnieli uczniom o zasadach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zdjęcia>>

                                                                                                       Organizator spotkania p. Beata Szymczyk

Dnia 21 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Uczniowie z Koła Przyjaciół Jana Pawła II wcielili się w rolę diabłów i aniołów tocząc walkę dobra ze złem oraz szukając stajenki betlejemskiej. Popisy aktorskie przeplatane były śpiewaniem kolęd i serdecznymi życzeniami. Przedstawienie wprowadziło nas w świąteczną atmosferę oczekiwania narodzin Pana Jezusa.

                Wręczyliśmy również nagrody dla dzieci, które wzięły udział w II Szkolnym konkursie: „Boże Narodzenie w witrażu”. Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom pięknych pomysłów.

Zdjęcia>>

W ostatnim tygodniu w naszej szkole Samorząd Uczniowski oraz członkowie Koła Przyjaciół Jana Pawła II przeprowadzili zbiórkę żywności w ramach akcji Caritas : „Wigilijne dzieło pomocy”.

Wychowawcy, razem ze swoimi uczniami podzielili się, tym, co mieli najlepszego. Dziękujemy rodzicom, dzieciom i nauczycielom za otwartość serc na potrzeby drugiego człowieka.

Zdjęcia>>

We wtorek (19 grudnia) odbył się cykl lekcji "uczniowie uczniom" zorganizowany przez uczniów klas trzecich gimnazjum (3A, 3B i 3C)  dla młodszych kolegów i koleżanek z klas 4, 5 oraz 8. Celem naszych lekcji było przybliżenie kultury obchodów Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych. W trakcie zajęć za cel postawiliśmy sobie nauczenie młodszych kolegów nowego słownictwa związanego z tymi świętami. Nie pozwalając przy tym na to, żeby lekcje z nami były takie jak wszystkie. Skupiliśmy się na nauce poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem źródeł multimedialnych. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli filmy oraz prezentacje przybliżające im temat zajęć. Ostatnie minuty naszych lekcji umilił nam niespodziewany gość, który przybliżył młodszym uczniom kolejną tradycję związaną z obchodami Bożego Narodzenia - "Christmas crackers". W ramach prowadzenia lekcji zorganizowaliśmy konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną, którego zwyciężczynią została Urszula Kania z klasy 4d. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane zostały słodkie nagrody :). 

Zdjęcia>>

Ala Węgiel

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo