Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Tworzymy kulturę szacunku
  w sieci”:

(w języku polskim)

I m. – Julia Jóźwik kl. II c gim.

(w języku angielskim – „Create respect on the Net”)

I m. – Igor Bartoszcze kl. II a gim.

I m. – Natalia Bednarczyk kl. II a gim.

I m. - Katarzyna Wójtowicz kl. II d gim.

II m. – Sieńko Julia kl. III c gim.

III m. – Angelika Kamińska kl. II d gim.

III m. – Karolina Ziółek kl. II d gim.

wyróżnienie:

Olga Paździór i Weronika Miąc kl. II c gim.

 1. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwa w sieci:

I m. – Adam Jakubowski kl. VII c

II m. – Weronika Więckowska kl. VII a

 1. Konkurs literacki na rymowankę związaną z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem
  w sieci.

 I m. – Amelia Plewik kl. II b gim.

 II m. – Julia Jóźwik kl. VII a

 wyróżnienie:

Andżelika Wójtowicz kl. VII b

 1. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej
  z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

 I m. – Adam Jakubowski kl. VII c

Gratulujemy 

Wyniki 2. edycji szkolnego konkursu „Moje hobby”

I m. – Julia Sieńko kl. III c gim.

II m. – Adam Jakubowski kl. VII c

III m. – Paulina Tokarczyk kl. III b gim.

wyróżnienie:

Weronika Więckowska kl. VII a

zdjęcia>>

15 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień św. Walentego, który wprowadził całą społeczność szkolną w miły nastrój. Okazja do powiedzenia: kocham cię, lubię , darzę sympatią to miły gest życzliwości wobec drugiego człowieka. Pomimo kontrowersji, jakie budzi święto, zarzucania mu obcych tradycji, rokrocznie przygotowujemy część artystyczną oraz pocztę walentynkową z tej okazji.

Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej pod kierunkiem pań: Anny Stawińskiej i Urszuli Sobiepan przedstawili scenki dramatyczne i dialogi śpiewacze ukazujące rozumienie miłość w różnych epokach. Mieliśmy okazje poznać fragmenty „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry, „Rozmowę liryczną” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Niepewność” Adama Mickiewicza i inne. Aranżację muzyczną przedstawienia uświetniły utwory muzyczne: „Deszczowa piosenka”, „Dumka na dwa serca”, „Tańczące Eurydyki”, „Będziesz moją panią”. Debiut na scenie przeżyły uczennice klasy czwartej z zespołu „Max Dance” ze szkoły podstawowej, które zatańczyły układ taneczno – akrobatyczny.

Wszyscy miło przeżyli Dzień św. Walentego, który był okazją do uświadomienia sobie, jak ważną rolę pełni miłość w życiu każdego z nas.

Zdjęcia>>

Anna Stawińska

Urszula Sobiepan

Znów przystąpiliśmy do realizacji Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. To dopiero jego II edycja, a więc „młode” przedsięwzięcie, ale niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Program skierowany jest do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, a jego celem jest zapobieganie używania wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży, uczenie zachowań asertywnych oraz pokazanie atrakcyjności życia wolnego od nikotyny. Stawia na aktywny udział uczniów, co sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w życiu codziennym.

Raport z wyników realizacji ubiegłorocznej edycji programu „Bieg po zdrowie” wskazuje, że udział w nim wpłynął na zmianę postaw uczestników wobec zdrowia, powodując przyjęcie tej wartości jako wartości osobistej, ważnej dla danego ucznia.

Mamy nadzieję, że program będzie dla naszych „czwartaków” atrakcyjny i przyniesie zakładane rezultaty. Będziemy go realizować w czasie zajęć z wychowawcami i na lekcjach przyrody.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU

„BIEG PO ZDROWIE”

L.P.

KLASA

TERMIN

MIEJSCE

 

1.        

IV a

2 marca /piątek/,

godz. 10.35

21

2.        

IV b

2 marca /piątek/,

godz. 11.25

29

3.        

IV d

6 marca /wtorek/,

godz. 9.45

29

4.        

IV c

8 marca /czwartek/,

godz. 10.35

24

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz – wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gąska - wychowawca kl. IV d

Zajęcia dydaktyczne poza szkołą mogą być równie ciekawe jak te w klasie. Doświadczyli tego uczniowie klas czwartych w czwartek, 22 lutego.

Wybraliśmy się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na wystawę „Dynastia chińska Tang; Jedwabny Szlak”. Podziwiane przez uczniów figurki powstały między rokiem 618 a 907 w szczytowym etapie panowania dynastii Tang i przyleciały z Luoyang w prowincji Henan, miasta o historii liczącej 5 tysięcy lat. Stan eksponatów jest doskonały.

Oglądaniu tej wspaniałej wystawy towarzyszyły nam również inne atrakcje - mogliśmy m.in. podziwiać zbiory specjalne, katalogi kartkowe, a także uczestniczyć w ciekawych zajęciach przybliżających kulturę Chin.

Nasza wizyta w bibliotece została uwieczniona przez redakcję "Gościa Lubelskiego".

To bardzo ważne, aby nasi uczniowie umieli doceniać, poznawać znaczenie spuścizny sztuki jako ważnego elementu kultury materialnej, aby szanowali i poznawali dorobek artystyczny ludzkości, umieli w pełni uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

To był bardzo dobrze spędzony czas.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz – wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gąska - wychowawca kl. IV d

  Uczniowie klas III gimnazjum zwiedzili wystawę prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, zorganizowaną w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.Jako, że są na etapie wybierania szkół średnich z zainteresowaniem obejrzeli zabawki i meble zrobione przez starszych kolegów z "plastyka". Może ta wystawa zainspiruje kogoś do wyboru szkoły plastycznej?

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!

Świętujemy go 6 lutego 2018 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w naszej szkole po powrocie z ferii zimowych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 

 1. konkurs na plakat – SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI
 1. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
 • podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

Warunki konkursu SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV - do 16. 02. 2018 r.
 • plakat wykonany techniką dowolną, o formacie A2 lub A3
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI 2018
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci "
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Warunki konkursu SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 • praca w formie opowiadania lub wiersza wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkoły podstawowej - do 16. 02. 2018 r.
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Kryteria oceny prac

Komisja w dniu 19 lutego 2018 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym w dniu 23 lutego 2018 r.

                                      Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.

Bożena Watras – pedagog szkolny kl. 0 – IV

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

Zbliża się 14. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, który w tym roku będziemy  obchodzić 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów chcemy podkreślić potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 3. Konkurs literacki na rymowankę związaną z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana indywidualnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A2 wykonany dowolną techniką z hasłem 14.edycji
  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w języku polskim lub języku angielskim „Create respect on the Net”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 14. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 14. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, rymowanka, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 13 lutego 2018 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo