Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Celami konkursu są:
 • propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
 • stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
 • kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
 • skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 13.02.2018 r. do godziny 14:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  20.02.2018 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 22.02.2018 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 w naszej szkole.
 4. Skład jury: p. Renata Krasula, pedagog kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych: Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut).
 • Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
 • Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia).
 • Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły.
  Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 • Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Renata Krasula,
Anna Dyguś

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ

W I SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018

4a

Emil Bednarczyk

Julia Topyło

Dominik Wieczerzak

Kornel Wójtowicz

4b

Dobrowolski Wojciech

4c

Weronika Chapska

Emilia Kręgiel

4d

Michał  Anasiewicz

Patryk Bednarczyk

Michał Chomicki

Marlena Kowalczyk

Agata Misztal

Zofia Niedziela

Julia Pietrzak

Angelika Widyńska

Dawid Winiarski

5a

Dominik Boryga

Karolina Dudzik

Emilia Kędzierska

Maciej Zielonka

5b

Kajetan Widelski

Adrianna Widyńska

5c

Jakub Anasiewicz

Igor Markuszewski

6a

Oliwia Boryga

Martyna Kamińska

Zuzanna Plewik

Rafał Putowski

6b

Michał Gawron

Michał Litwin

Zuzanna Zarzycka

Julia Zielonka

7a

Julia Biegalska

Wojciech Gąska

Małgorzata Grelowska

Jakub Niedziela

Rafał Och

Wiktoria Turska

7b

Andżelika Wójtowicz

7c

Adam Jakubowski

Julia Ruta

Kacper Wąchała

2a

Kacper Chojnacki

Oliwia Gorgol

Mateusz Kowalski

Alicja Stachyra

2b

Amelia Plewik

Agata Bukowska

Emilia Zarzycka

Maksymilian Młodnicki

Daniel Kamiński

2c

Weronika Miąc

Olga Paździór

2d

-

3a

-

3b

-

3c

Alicja Mazowiecka

UCZNIOWIE

Z TRZEMA NAJWYŻSZYMI ŚREDNIMI W KLASIE

W I SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018

4a

Natalia Żydek

Lidia Karwowska

Dominika Puchała

4b

Korneliusz Kamiński

Gabriela Misztal

Julia Buczyńska

Nina Matyjasik

4c

Emilia Kręgiel

Izabela Winnicka

Marta Abramowicz

Weronika Chapska

Oskar Taramas

Kacper Dalmata

Jakub Wójtowicz

4d

Zofia Niedziela

Michał Anasiewicz

Olga Chmielewska

Agata Karwacka

Oskar Wąchała

Joanna Zielińska

5a

Paulina Górka

Szymon Musiej

Izabela Paździor

5b

Wiktoria Słotwińska

Artur Staniec

Kajetan Widelski

Amelia Wieczorkiewicz

Oliwia Dados

Mikołaj Ignaczyński

Kamil Szkutnik

Adrianna Widyńska

5c

Zofia Ćwikilińska

Anna Dmitruk

Jakub Anasiewicz

Antonina Łuka

Dominika Brzozowiec

Adam Król

6a

Zuzanna  Badowska

Aleksandra Sieńko

Justyna  Wójtowicz

6b

Karina Sowa

Zuzanna Zarzycka

Marcin Plewik

7a

Wojciech Gąska

Małgorzata Grelowska

Adam Szkutnik

7b

Jakub Wróblewski

Andżelika Wójtowicz

Izabela Winiarska

7c

Kacper Wąchała

Klaudia Janik

Adam Jakubowski

2a

Alicja Węgiel

Dominika Chomicka

Mateusz Kowalski

2b

Maksymilian Młodnicki

Amelia Plewik

Edyta Winiarska

Ilona Wrońska

2c

Franciszek Bujała

Paulina Matyga

Antoni Widelski

2d

Katarzyna Wójtowicz

Dawid Pałka

Angelika Kamińska

3a

Cezary Wójcik

Kacper Tomaszewski

Bartłomiej Kamiński

3b

Juliusz Widelski

Izabela Kalicka

Emilia Karwowska

Anna Pietrzak

Bartosz Rząd

3c

Alicja Mazowiecka

Weronika Misztal

Karolina Pyda

Przemoc, agresja, różnice między tymi pojęciami oraz odpowiedzialność karna nieletnich w przypadku stosowania przemocy rówieśniczej, to motyw przewodni spotkania uczniów klas czwartych z p. Dorotą Bielecką – sierżantem sztabowym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, p. Wojciechem Sito i p. Marcinem Rosińskim – młodszymi aspirantami i dzielnicowymi Komisariatu Policji w Bełżycach. Spotkanie stało się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności karnej uczniów. Szczególną uwagę mundurowi poświęcili tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci, także w cyberprzestrzeni. Zajęcia prowadzone były na zasadzie prelekcji, a następnie wspólnej rozmowy. Dzięki temu uczniowie mogli czynnie uczestniczyć w spotkaniu. Mamy nadzieję, że spotkanie pomoże naszym uczniom unikać zachowań ryzykownych.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Święto Babci i Dziadka obchodzone 21 i 22 stycznia jest wspaniałą okazją do podkreślenia, jak ważną rolę w życiu rodziny, dzieci i wnuków pełnią dziadkowie, dlatego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach 18 stycznia 2018 roku zorganizowano dla Nich uroczystość. Mogliśmy również gościć na tym spotkaniu pana dyrektora Zbigniewa Dygusia, panie wicedyrektor: Małgorzatę Bojar i Lucynę Sobczak oraz panią pedagog Bożenę Watras. Zaproszeni rodzice uczniów służyli nam pomocą i wsparciem.

Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawczyniami: p. Anną Stawińską, p. Anną Wójtowicz, p. Małgorzatą Pietraś i p. Marzeną Gąską przygotowali poczęstunek. Natomiast koło teatralne pod kierunkiem p. Anny Stawińskiej uświetniło ten uroczysty wieczór występem artystycznym skierowanym do zaproszonych gości. Uczniowie słowami wierszy i piosenki upamiętnili Dzień Babci i Dziadka, a następnie wcielili się w kostiumowe role w sztuce „Szlakiem baśni”. Całość artystycznego występu dopełniała przepiękna baśniowa dekoracja wykonana przez p. Ewę Karwowską, a nad oprawą muzyczną przedstawienia czuwał p. Andrzej Pietraś. Laurki przygotowane przez wnuki i piękne życzenia sprawiły ogromną radość zaproszonym gościom.

Babcie i Dziadkowie mieli okazję spędzenia miło czasu z wnukami przy wspólnym stole. Nie brakowało również wzruszających momentów, zwłaszcza do łez doprowadził zgromadzonych występ Dominiki Puchały, uczennicy kl. IV a, która zadedykowała utwór „Modlitwa” Bułata Okudżawy wszystkim babciom i dziadkom. Ten wspaniały wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zdjęcia>>

Anna Stawińska

Zapraszamy na indywidualną wystawę prac plastycznych Julii Dębickiej z klasy V a.

Młoda artystka tworzy swoje prace wykorzystując zarówno tradycyjne techniki i narzędzia rysunkowe oraz malarskie, jak i grafikę komputerową.

Wystawę można podziwiać na holu szkoły podstawowej - więcej animacji wykonanych przez Julkę zobaczycie na kanale YouTube

Julythebunny

16:00 i 17:30 Szkoła Podstawowa 2017-2018

Klasy 0-III

klasa

Wychowawca

sala

godzina

0a

Edyta Anasiewicz

25

16.00

0b

Anna Marcewicz

17

16.00

0c

Katarzyna Zygo

6

16.00

0d

Aleksandra Siedlecka

MCI

16.00

1a

Anna Bogusz

10

16.00

1b

Beata Zięba

24

16.00

1c

Dorota Niewczas

20

16.00

2a

Agata Ćwiklińska

21

16.00

3a

Janina Widelska

  zebranie odbędzie się w innym terminie

3b

Beata Król

16

16.00

3c

Anna Chojnacka

23

16.00

3d

Elżbieta Gontarczyk

11

16.00

3e

Anna Ambrożkiewicz

15

16.00

Klasy IV-VII i oddziały gimnazjalne

Konsultacje pozostałych nauczycieli 16:00-18:30

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

1.   

4a

Anna Stawińska

17:30

21

2.   

4b

Anna Wójtowicz

16:00

29

3.   

4c

Małgorzata Pietraś

17:30

24

4.   

4d

Marzena Gąska

17:30

29

5.   

5a

Alina Widelska

  zebranie odbędzie się w innym terminie

6.   

5b

Anna Chawrylak

16:00

30

7.   

5c

Magdalena Snop

  zebranie odbędzie się w innym terminie

8.   

6a

Krystyna Weiss

16:00

38

9.   

6b

Katarzyna Wrońska

16:00

36

10.                   

7a

Teresa Rynkowska

16:00

44

11.                   

7b

Katarzyna Brewczak

16:00

34

12.                   

7c

Urszula Pawłowska

16:00

41

13.                   

IIAG

Renata Krasula

16:00

40

14.                   

IIBG

Dorota Ścibak

16:00

46

15.                   

IICG

Beata Szymczyk

16:00

43

16.                   

IIDG

Katarzyna Woś

16:00

37

17.                   

IIIAG

Joanna Sieńko

16:00

48

18.                   

IIIBG

Anna Pac- Smoła

16:00

49

19.                   

IIICG

Izabela Fila

16:00

39

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!

Świętujemy go 6 lutego 2018 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w naszej szkole po powrocie

z ferii zimowych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 

 1. konkurs na plakat – SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI
 1. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 

Czytaj więcej: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo