Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Zajęcia dydaktyczne poza szkołą mogą być równie ciekawe jak te w klasie. Doświadczyli tego uczniowie klas czwartych w czwartek, 22 lutego.

Wybraliśmy się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na wystawę „Dynastia chińska Tang; Jedwabny Szlak”. Podziwiane przez uczniów figurki powstały między rokiem 618 a 907 w szczytowym etapie panowania dynastii Tang i przyleciały z Luoyang w prowincji Henan, miasta o historii liczącej 5 tysięcy lat. Stan eksponatów jest doskonały.

Oglądaniu tej wspaniałej wystawy towarzyszyły nam również inne atrakcje - mogliśmy m.in. podziwiać zbiory specjalne, katalogi kartkowe, a także uczestniczyć w ciekawych zajęciach przybliżających kulturę Chin.

Nasza wizyta w bibliotece została uwieczniona przez redakcję "Gościa Lubelskiego".

To bardzo ważne, aby nasi uczniowie umieli doceniać, poznawać znaczenie spuścizny sztuki jako ważnego elementu kultury materialnej, aby szanowali i poznawali dorobek artystyczny ludzkości, umieli w pełni uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

To był bardzo dobrze spędzony czas.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz – wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gąska - wychowawca kl. IV d

  Uczniowie klas III gimnazjum zwiedzili wystawę prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, zorganizowaną w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.Jako, że są na etapie wybierania szkół średnich z zainteresowaniem obejrzeli zabawki i meble zrobione przez starszych kolegów z "plastyka". Może ta wystawa zainspiruje kogoś do wyboru szkoły plastycznej?

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!

Świętujemy go 6 lutego 2018 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w naszej szkole po powrocie z ferii zimowych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 

 1. konkurs na plakat – SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI
 1. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
 • podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

Warunki konkursu SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV - do 16. 02. 2018 r.
 • plakat wykonany techniką dowolną, o formacie A2 lub A3
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI 2018
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci "
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Warunki konkursu SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 • praca w formie opowiadania lub wiersza wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkoły podstawowej - do 16. 02. 2018 r.
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Kryteria oceny prac

Komisja w dniu 19 lutego 2018 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym w dniu 23 lutego 2018 r.

                                      Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.

Bożena Watras – pedagog szkolny kl. 0 – IV

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

Zbliża się 14. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, który w tym roku będziemy  obchodzić 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów chcemy podkreślić potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 3. Konkurs literacki na rymowankę związaną z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana indywidualnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A2 wykonany dowolną techniką z hasłem 14.edycji
  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w języku polskim lub języku angielskim „Create respect on the Net”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 14. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 14. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, rymowanka, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 13 lutego 2018 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Celami konkursu są:
 • propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
 • stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
 • kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
 • skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 13.02.2018 r. do godziny 14:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  20.02.2018 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 22.02.2018 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 w naszej szkole.
 4. Skład jury: p. Renata Krasula, pedagog kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych: Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut).
 • Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
 • Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia).
 • Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły.
  Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 • Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Renata Krasula,
Anna Dyguś

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ

W I SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018

4a

Emil Bednarczyk

Julia Topyło

Dominik Wieczerzak

Kornel Wójtowicz

4b

Dobrowolski Wojciech

4c

Weronika Chapska

Emilia Kręgiel

4d

Michał  Anasiewicz

Patryk Bednarczyk

Michał Chomicki

Marlena Kowalczyk

Agata Misztal

Zofia Niedziela

Julia Pietrzak

Angelika Widyńska

Dawid Winiarski

5a

Dominik Boryga

Karolina Dudzik

Emilia Kędzierska

Maciej Zielonka

5b

Kajetan Widelski

Adrianna Widyńska

5c

Jakub Anasiewicz

Igor Markuszewski

6a

Oliwia Boryga

Martyna Kamińska

Zuzanna Plewik

Rafał Putowski

6b

Michał Gawron

Michał Litwin

Zuzanna Zarzycka

Julia Zielonka

7a

Julia Biegalska

Wojciech Gąska

Małgorzata Grelowska

Jakub Niedziela

Rafał Och

Wiktoria Turska

7b

Andżelika Wójtowicz

7c

Adam Jakubowski

Julia Ruta

Kacper Wąchała

2a

Kacper Chojnacki

Oliwia Gorgol

Mateusz Kowalski

Alicja Stachyra

2b

Amelia Plewik

Agata Bukowska

Emilia Zarzycka

Maksymilian Młodnicki

Daniel Kamiński

2c

Weronika Miąc

Olga Paździór

2d

-

3a

-

3b

-

3c

Alicja Mazowiecka

UCZNIOWIE

Z TRZEMA NAJWYŻSZYMI ŚREDNIMI W KLASIE

W I SEMESTRZE R. SZK. 2017/2018

4a

Natalia Żydek

Lidia Karwowska

Dominika Puchała

4b

Korneliusz Kamiński

Gabriela Misztal

Julia Buczyńska

Nina Matyjasik

4c

Emilia Kręgiel

Izabela Winnicka

Marta Abramowicz

Weronika Chapska

Oskar Taramas

Kacper Dalmata

Jakub Wójtowicz

4d

Zofia Niedziela

Michał Anasiewicz

Olga Chmielewska

Agata Karwacka

Oskar Wąchała

Joanna Zielińska

5a

Paulina Górka

Szymon Musiej

Izabela Paździor

5b

Wiktoria Słotwińska

Artur Staniec

Kajetan Widelski

Amelia Wieczorkiewicz

Oliwia Dados

Mikołaj Ignaczyński

Kamil Szkutnik

Adrianna Widyńska

5c

Zofia Ćwikilińska

Anna Dmitruk

Jakub Anasiewicz

Antonina Łuka

Dominika Brzozowiec

Adam Król

6a

Zuzanna  Badowska

Aleksandra Sieńko

Justyna  Wójtowicz

6b

Karina Sowa

Zuzanna Zarzycka

Marcin Plewik

7a

Wojciech Gąska

Małgorzata Grelowska

Adam Szkutnik

7b

Jakub Wróblewski

Andżelika Wójtowicz

Izabela Winiarska

7c

Kacper Wąchała

Klaudia Janik

Adam Jakubowski

2a

Alicja Węgiel

Dominika Chomicka

Mateusz Kowalski

2b

Maksymilian Młodnicki

Amelia Plewik

Edyta Winiarska

Ilona Wrońska

2c

Franciszek Bujała

Paulina Matyga

Antoni Widelski

2d

Katarzyna Wójtowicz

Dawid Pałka

Angelika Kamińska

3a

Cezary Wójcik

Kacper Tomaszewski

Bartłomiej Kamiński

3b

Juliusz Widelski

Izabela Kalicka

Emilia Karwowska

Anna Pietrzak

Bartosz Rząd

3c

Alicja Mazowiecka

Weronika Misztal

Karolina Pyda

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo