Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

25 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Grażyną Jeromin-Gałuszką Organizatorem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach oraz Dyskusyjny Klub Książki.

Grażyna Jeromin-Gałuszka jest polską pisarką, autorką znakomitych powieści obyczajowych, których docelową grupą odbiorców są kobiety. Napisane przez nią powieści, np. bestsellerowa pozycja „Kobiety z Czerwonych Bagien” czy też doskonały, popularny cykl „Magnolia”, na który składają się tytuły „Magnolia”, „Długie lato w Magnolii” oraz „Bardzo długie przebudzenie”, cechuje wzruszająca, bardzo emocjonalna fabuła, w której centralnym miejscu zawsze stoją miłość, przyjaźń i kobieca siła. 

Pisarka opowiedziała jak powstają jej książki, skąd czerpie pomysły na fabułę i postacie w nich  występujące. Słuchacze dowiedzieli się także jaka jest droga książki od pisarza do półki księgarskiej. Pisarka odczytała również kilka najciekawszych fragmentów swoich najnowszych książek. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze ,słuchacze z pewnością sięgną po książki pani Grażyny Jaromin Gałuszko.

Zdjęcia>>

16 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 5b wraz z paniami Anną Chawrylak i Aliną Nizioł uczestniczyli w finale projektu - „Budy aż wióry lecą” przy współudziale Fundacji Dziupla-Edukacja i Rozwój oraz dofinansowaniu ze środków Fundacji PZU.

Głównym celem projektu była zmiana myślenia na temat wykorzystania matematyki w życiu codziennym, zdobycie umiejętności używania wzorów matematycznych w praktyce, oraz przećwiczenie planowania przestrzennego i zbudowanie budy dla psów ze schroniska. W tym celu uczniowie udali się do siedziby Fundacji w Niedrzwicy Kościelnej na zajęcia, podczas których zaprojektowali budy dla psów w programie graficznym Tinkercad, zapoznali się z arkuszem kalkulacyjnym, a następnie zbudowali budę według własnego pomysłu. Udział w tym projekcie pozwolił im nie tylko zwiększyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej, ale także umożliwił wykonanie zaprojektowanej pracy z myślą o mniejszych, bezbronnych stworzeniach, jednocześnie uwrażliwiając ich na problem bezdomności psów.

Zdjęcia>>

                                                                                                                                         Anna Chawrylak

W marcu społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach brała udział w II etapie akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele chętnie kwestowali do puszek Wolontariatu Szkolnego podczas przerw śródlekcyjnych. Kwesta zbiegła się z przygotowaniami naszej szkoły do Świąt Wielkiej Nocy.

Podczas kiermaszu stroików wielkanocnych, przygotowanych w ramach I Świetlicowego Konkursu Wielkanocnego, odbył się również kiermasz babeczek i muffinek. Zebrane przez wolontariuszy pieniądze /426,77 zł/ zostały wpłacone na konto Fundacji „Być Bardziej” i przeznaczone na wykupienie kolejnych obiadów dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia. Złożyliśmy również do siedziby Fundacji szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych na terenie szkoły akcji.

Pomoc innym to bardzo szczytny cel. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ze potrafią otworzyć serca na potrzeby innych ludzi.

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Ambrożkiewicz – opiekun Wolontariatu Szkolnego

Ewa Karwowska – nauczyciel świetlicy szkolnej

Cele konkursu

 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i mody na niepalenie
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia papierosów - tradycyjnych i elektronicznych
 • zintegrowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki antytytoniowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego oraz zagrożeń jakie może nieść ze sobą używanie papierosów elektronicznych.

Kategorie konkursu

 • Prezentacja multimedialna pt.: „Wybieram zdrowie”
 • Utwór wierszowany pt.: „Wybieram zdrowie”

Warunki uczestnictwa w kategorii prezentacja multimedialna

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów
 • prezentacja z wizytówką autora /na ostatnim slajdzie/ – imię, nazwisko, klasa, powinna zostać wysłana do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV na adres e-mailowy bozenawatras@o2.pl w terminie do 31 maja 2018 r.

Warunki uczestnictwa w kategorii utwór wierszowany

 • praca w formie utworu wierszowanego wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca powinna zawierać co najmniej osiem wersów
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2018 r.

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz - wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gaska - wychowawca kl. IV d

13 kwietnia 2018 roku młodzież naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła w spotkaniu z wieloletnim sekretarzem świętego papieża Jana Pawła II – kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który odwiedził społeczność akademicką KUL i wygłosił wykład.

Analizując poszczególne wezwania litanii do świętego papieża podkreślił, że zostawił on wielki ślad w umysłach i sercach wielu ludzi na wszystkich kontynentach. Zgromadzona młodzież mogła doświadczyć bezpośredniego spotkania ze świadkiem życia naszego Patrona – Jana Pawła II.

Zdjęcia>>

                                                                                              Monika Plewik

etwinning school labelMiło nam poinformować, że w ostatnim czasie nasza szkoła, po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym, zdobyła odznakę „Szkoła eTwinning”. Oznacza to, że nasza placówka spełnia szereg szczegółowych wymagań dotyczących cyfryzacji i ochrony danych osobowych, praktyki w zakresie eBezpieczeństwa, twórczego i innowacyjnego podejścia do nauczania, promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry, promowania praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów. Znaleźliśmy się w grupie 1211 placówek z całej Europy i spoza niej, które jako pierwsze zostały uhonorowane taką odznaką (jest to bowiem pierwszy rok tej inicjatywy). Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale również wyraz ogromnego osiągnięcia całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole. Przypomnijmy jeszcze, że eTwinning to program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązywanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych. Ponadto, oferuje on również propozycje różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

https://www.etwinning.net/pl/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm

Urszula Pawłowska

Wzorem lat ubiegłych, u progu wiosny, klasa 7c przyszła do szkoły w godzinach zupełnie „nie szkolnych”. O godz. 19.00 siedemnaście osób spotkało się, aby spędzić razem czas pod hasłem „Wieczór bez smartfona – kreatywny piątek”. I rzeczywiście – smartfony pozostały w domach albo zostały zdeponowane na czas biwaku, aby wykorzystać ten czas inaczej: na rozwiązywanie problemów (np. jak odwrócić koc na drugą stronę nie schodząc z niego, czy też jak umocować 12 gwoździ na jednym gwoździu) albo po prostu na rozmowy i bycie razem. O spaniu, oczywiście, prawie nie było mowy, za to czas spędzony naprawdę razem – bezcenny.

Zdjęcia>>

Urszula Pawłowska

Przywozy:

Kierz, Chmielnik – 7.45

Podole, Matczyn, Wojcieszyn – 7.10

Jaroszewice, Babin – 7.20

Odwozy:

Gimnazjum – bezpośrednio po egzaminach (połączony kurs)

Szkoła Podstawowa

14.30 (połączony kurs)

W Miejskim Domu Kultury w sobotę 14 kwietnia 2018 roku odbył się KONCERT FAMILIJNY „Skrzydlate nutki” na którym zaprezentowali się:

 • Chór Dziecięcy „Perełki” Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie - Dyrygent Barbara Cedrowska
 • Chór Dziecięcy Społecznej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Bełżycach - Dyrygent Monika Tokarczyk
 • Chór „Gaudium” Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach - Dyrygent Marzena Goc

W piątek, 6 kwietnia, uczniowie kl. IV uczestniczyli w warsztatach pt.: „Jak efektywnie wykorzystywać czas na zajęciach lekcyjnych?”. Podczas intensywnej pracy zespołowej

i ogromnego zaangażowania nasi „czwartacy” szukali odpowiedzi na pytania:

 • Co wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji?
 • Co powoduje zakłócanie czasu na lekcji?
 • Ile czasu należy poświęcić na naukę, czynności organizacyjne i podsumowujące lekcję?

Efekty pracy uczniów były zaskakujące zarówno dla nich samych jak i dla nas dorosłych. Dzieci kolejny już raz udowodniły, że bardzo odpowiedzialnie podchodzą do rozwiązania wytyczonego zadania oraz potrafią obiektywnie ocenić nie tylko nauczycieli, ale też samych siebie. Wyniki pracy uczniów zostaną omówione z nauczycielami podczas najbliższego spotkania Zespołu Wychowawczego kl. 0 – IV.

Zdjęcia>>

 

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo