Komunikaty

Uwaga Rodzice!

Zawieszenie zajęć lekcyjnych
do 14 kwietnia 2020r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020r. przedszkola i szkoły zostają zamknięte, a Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kształcenie na odległość.
W naszej szkole będzie to kontynuacja rozpoczętej już pracy zdalnej, w której uwzględniliśmy pewne zmiany. Wynikają one zarówno z wytycznych MEN jak i uwag Państwa Rodziców oraz samych uczniów. W najbliższym czasie wychowawcy przekażą istotne dla poszczególnych oddziałów ustalenia.

Proszę Państwa Rodziców o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym, stronie internetowej szkoły i poczty email oraz zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy, nie będzie lekcji w szkole. Zachęcam także do dzielenia się z nami wszystkim uwagami dotyczącymi form i metod pracy zdalnej realizowanej w naszej szkole. Swoje uwagi należy bezpośrednio przekazać nauczycielom i dyrektorowi przez dziennik elektroniczny lub pocztą mailową.

Lucyna Sobczak
Dyrektor Szkoły

Uwaga Rodzice!

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w dniach 12-25 marca 2020 r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Czytaj więcej>>


Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem koronawirusem do 25 marca 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i dzieci należy bezwzględnie unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, jeśli to jest możliwe najlepiej, aby dzieci pozostały w domu. W tym czasie nauczyciele będą przekazywali uczniom materiały do samodzielnej pracy.
Proszę Państwa Rodziców o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym, stronie internetowej szkoły i poczty email oraz zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy, nie będzie lekcji w szkole.

Lucyna Sobczak
Dyrektor Szkoły

UWAGA

W dniu 28.11.2019 (czwartek) odwóz  autobusem

po zabawie andrzejkowej odbędzie się bezpośrednio po zabawie ok. godziny 19.00

Zebrania z rodzicami - 13 listopad 2019 r.

zebrania 11 2019

Klasy 0-3

godz 17.00

spotkania rodziców z wychowawcami klas wg harmonogramu:

Klasy 4-8

godz 16.00-17.00

  • konsultacje indywidualne z nauczycielami (pokój nauczycielski)
  • konsultacje indywidualne ze specjalistą (psycholog/prawnik-) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pokój nr 42)

godz 17.00

  • szkolenie dla rodziców: „Uzależnienia, których nie można lekceważyć. Gdzie szukać pomocy?”- sala gimnastyczna
  • spotkania rodziców z wychowawcami klas wg harmonogramu:

UWAGA RODZICE

W związku z dniem 31 października
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
rodziców zainteresowanych pobytem swojego dziecka w tym dniu w świetlicy
prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy lub świetlicy.

Stołówka w tym dniu będzie nieczynna.

UWAGA RODZICE

W związku z dniem 14 października
(dzień wolny wynikający z kalendarza pracy szkoły)
świetlica będzie czynna w godzinach 6.30 – 17.30

 Rodziców zainteresowanych pobytem swojego dziecka
w tym dniu w świetlicy prosimy o zgłoszenie tego faktu
wychowawcy klasy lub wychowawcy w  świetlicy.

W dniu 16 października (Dzień Patrona) świetlica szkolna
będzie czynna w godzinach 6.30 – 17.30

Stołówka i sklepik w tych dniach będą nieczynne.

 

Informacja

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach, zachęcając do wpłat na swój fundusz, informuje, że w przypadku dokonania 100% wpłat uczniów danej klasy istnieje możliwość uzyskania finansowego wsparcia RR.

Przewodniczący RR: Grzegorz Kamiński