Programy stypendialne realizowane przez Województwo Lubelskie

W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości,
którzy są mieszkańcami
woj. lubelskiego lub uczą się w woj.lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami
woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych.


Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020
będą przyjmowane w terminie od 2 do 20 września 2019r.


Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/
https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow/