Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Wykaz kół zainteresowań w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Opiekun koła

Rodzaj koła

Dzień/godzina

Sala

1.

Urszula Pawłowska

koło języka angielskiego - chętni uczniowie z kl. 3b i 3e

środa, godz. 9.45 – 10.30

MCI

2.

Dorota Nowak

koło języka angielskiego w klasach trzecich 3c i 3d

koło języka angielskiego kl.3 a  

poniedziałek 9.45 -10.30

piątek 12.30- 13.15  

MCI

MCI

3.

Anna Chojnacka

koło ortograficzne

czwartek 11.25- 12.10

26

4.

Agata Ćwiklińska

,,Razem z książką”

wtorek   8.50- 9.35

26

5.

Janina Widelska

koło matematyczne

piątek     11.20 – 12.10

26

6.

Elżbieta Góra

koło szachowe                

        

( w ramach biblioteki)

MCI

7.

Elżbieta Gontarczyk

koło czytelniczo- przyrodnicze

poniedziałek 15.15-16.00

11

8.

Beata Król

koło plastyczno - techniczne

czwartek 10.35 – 11.20

MCI lub25

9.

Dorota Niewczas

,,Pięknie piszę”

Zajęcia kaligraficzne oraz koło gier planszowych na przemian

środa  10. 30- 11.15

piątek 10. 30- 11.15

26

26

10.

Irena Żydek

koło biblijno – liturgiczne

czwartek 12.30 – 13.15

26

11.

Anna Ambrożkiewicz

Wolontariat klasy III

poniedziałek 12.15                           oraz w miarę potrzeb

MCI

12.

Marzena Goc

Chór Gaudium – klasy I-III

wtorek 13.35-14.20

czwartek 12.30- 13.15

14

24

13.

Bogusz Anna

Mazurek Andrzej

Zajęcia ruchowe klasy I - III

co dwa tyg.
wtorek 14.20 – 15.55

10

/s. gim

14.

Beata Zięba

koło twórczego myślenia

piątek 14.20-15.05

11

15.

Rafał Kwiatkowski

sekcja pływacka

środa 15.15- 16.00

pływalnia

Harmonogram zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nr 1 w Bełżycach

kl. IV-VII i oddziały gimnazjalne

Harmonogram kół zainteresowań II półrocze Szkoła Podstawowa nr 1

 

Dzień tygodnia

Godzina

Koło

Opiekun

Sala

Poniedziałek

8.00-8.45

Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. angielskiego kl. 2CG

N. Iwaniec

48

8.00 – 8.45

Koło języka angielskiego dla kl. Va

K. Wrońska

36

8.00 – 8.45

Indywidualny program nauczania z języka angielskiego

U. Pawłowska

40

12.30-13.15

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. IIAG

M. Wójcik

41

Indywidualny program nauczania z języka polskiego

M. Pietraś

46

Koło Przyrodnicze kl. 4b,4c

A. Widelska

20

Projekt 4b

A. Wójtowicz

 

Indywidualny program nauczania z historii

R. Krasula

40

13.35-14.20

Projekt edukacyjny z kl. IIBG

M. Wójcik

41

Indywidualny program nauczania z języka polskiego

M. Pietraś

46

Koło języka angielskiego dla 2AG

A. Pac

36

Koło plastyczne

E. Rząd

34

Koło języka angielskiego kl. IIBG(co drugi tydzień)

N. Iwaniec

43

Koło Przyrodnicze kl. 4d

A. Widelska

20

Projekt edukacyjny kl. IIDG

A. Wójtowicz

29

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne kl. IIIAG

M. Wójcik

41

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

J. Sieńko

39

Indywidualny program nauczania z języka polskiego

A. Stawińska

37

Koło polonistyczne /zajęcia wyrównujące wiedzę kl. 7a i 7c

A. Chomicka

36

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas szóstych

M. Gąska

29

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z historii kl. 3AG

R. Krasula

40

Koło polonistyczne

K. Weiss

24

Zajęcia wyrównujące wiedzę co drugi tydz. kl. 7b i 7c.

Koło matematyczne co drugi tydz. kl. 7b i 7c

A. Chawrylak

30

Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla klasy VIB

K. Wrońska

12

SKS – piłka nożna

J. Górka

hala

Koło polonistyczne kl. 5c

K. Brewczak

s.38

Zajęcia wyrównujące wiedzę dla klas II gimnazjum.

M. Chemperek

s. 45

Piłka ręczna kl.7, kl. II i IIIG

T. Bojar

hala

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. ang. (co 2 tyg.)

U. Pawłowska

s.44

Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. ang. dla kl. 7 (co 2 tyg.)

U. Pawłowska

s. 44

 

15.15-16.00

Piłka siatkowa kl.4

T. Bojar

hala

Wtorek

8.00-8.45

Indywidualny program nauczania z języka angielskiego

A. Pac

39

 

13.35-14.20

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego kl. IIIBGB

M. Pietraś

40

Koło języka angielskiego dla kl. 4 szkoły podstawowej (co drugi tydzień)

N. Iwaniec

24

Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego od 13.15 (co drugi tydzień)

K. Weiss

20

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl. IIIBG

A. Wójtowicz

29

14.25-16.00

Chór Gaudeamus (4-7 podst., II-IIIG)

Marzena Goc

38

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne Kl. IIBG

M. Wójcik

41

J. polski- kółko wyrównujące wiedzę-Kl. IIBG, IICG, IIDG

Katarzyna Woś

37

Zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu z języka polskiego – kl. IIIAG

M. Pietraś

40

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne kl. IIIBG

A. Wójtowicz

29

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. IIG

Izabella Fila

39

14.25-15.10

Koło przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

Anna Stawińska

21

15.10-16.40

Kółko biologiczne -uczeń zdolny

B. Szymczyk

43

14.25-15.10

Indywidualny program nauczania z biologii

B. Szymczyk

43

 

14.25-15.10

Zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu z fizyki – kl. 3

P. Żuk

48

Środa

12:30-

13:15

Kółko przygotowujące do karty rowerowej

U. Sobiepan

44

Koło teatralne kl. 4

Anna Stawińska

21

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. 4

M. Gąska

29

13.35-14.20

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. IICG

M. Wójcik

41

Koło muzyczne

U. Sobiepan

Sala korekcyjna

Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego kl. 4a (co drugi tydzień)

K. Weiss

20

Zajęcia wyrównujące wiedzę co drugi tydz. kl. 5b i 4c.

Koło matematyczne co drugi tydz. kl. 5b i 4c

A. Chawrylak

30

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. 7b

M. Wójcik

41

Kółko teatralne- II b, II c

K. Woś

37

Indywidualny program nauczania z języka angielskiego

A.       Pac

36

Koło plastyczne

E. Rząd

34

Indywidualny program nauczania z historii PN z historii

R. Krasula

40

Piłka siatkowa dziewcząt

W. Ostasz

Hala sportowa

Projekt edukacyjny w kl. IIBG

M. Chemperek

s. 45

Pływanie

Michał Dyguś

pływalnia

Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki kl.5 (co 2 tygodnie)

Dorota Ścibak

46

Zajęcia wyrównujące wiedzę z fizyki dla kl. 7

P. Żuk

48

Indywidualny program nauczania z języka angielskiego

U. Pawłowska

39

Koło informatyczne dla klas V-VII A. Pietraś 25

15.10-16.40

Zbiórki starszoharcerskie kl.7 i G

E. Rząd

19 harcówka

Pływanie

M. Dyguś

pływalnia

Piłka ręczna

T. Minik

Hala sportowa

15.15-16.00

Pływanie kl.   4-6

R. Kwiatkowski

pływalnia

16.00-16.45

Pływanie kl. 1-3

Rafał Kwiatkowski

pływalnia

Czwartek

13.35-14.20

Koło Przyjaciół Jana Pawła II

Monika Plewik

25

Chór Gaudeamus (4-7 podst., II-IIIG)

Marzena Goc

30

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. IIIAG

A. Wójtowicz

29

Koło Historyczne

E. Pietrzyk

23

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV B. Watras 18

14.25 - 16.00

Chór Gaudeamus (4-7 podst.,II-IIIG)

M. Goc

38

14.25-15.10

Projekt edukacyjny z kl. IICG

M. Wójcik

41

Indywidualny program nauczania z języka niemieckiego

J. Sieńko

39

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 7

I. Fila

36

SKS – piłka nożna

J. Górka

Hala

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze kl. 5-7

K. Brewczak

s. 37

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. 7c

A. Wójtowicz

29

Koło Historyczne

E. Pietrzyk

23

Piątek

7.45-8.00

Indywidualny program nauczania z biologii

B, Szymczyk

43

8.00-8.45

Koło języka angielskiego dla 2D

A, Pac

36

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne

Kl. IIDG

A, Wójtowicz

39

12.30 – 13.15

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne kl. IIBG

M. Wójcik

41

Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki dla kl. II BG

D. Ścibak

46

13.25 – 14.20

Koło informatyczne kl. 4

Joanna Sieńko

45

13.35-14.20

Zajęcia projektu edukacyjnego – kl. IIA

M. Pietraś

38

Koło Przyjaciół Jana Pawła II

M. Plewik

25

Gry rekreacyjne

W. Ostasz

Hala gimnastyczna

13.35-14.20

Zajęcia wyrównujące wiedzę i przygotowujące do egzaminu dla kl. IIIAG(co 2 tygodnie)

Dorota Ścibak

46

14.25- 15.10

Zajęcia projektu edukacyjnego kl. IIBG

M. Pietraś

38

14.25 – 15.10

Indywidualny program nauczania z języka niemieckiego

J. Sieńko

39

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z historii kl. 3BG

R. Krasula

40

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z wos kl. IIIBG

A. Skraiński

43

19.30-

21.00

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Ks. Łukasz Kukier

Sala parafialna

Sobota

10.00-12.00

Chór Gaudeamus (4-7 podst., II-IIIG)

Marzena Goc

38

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo