Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Dla wychowanków świetlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

Patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

123455.png

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.        

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com 

II. CEL KONKURSU

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • Promowanie autorów literatury polskiej,
 • Kształtowanie gustów czytelniczych,
 • Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • Mobilizowanie uczniów do czytania,
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Odkrywanie młodych talentów,
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 • Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.                                                                
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 • Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.
 • Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość praca z każdej kategorii wiekowej.
 • Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie                                                      
 • Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.                                                                        
 • Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.    
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody         na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć, do dnia 25.03.2019 r. w świetlicy sala nr. 6, do p. Marii Bakalarz i w bibliotece szkolnej, do p. Elżbiety Góry.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 • Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
 • Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 • W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów konkursu, p. Marii Bakalarz i Elżbiety Góry.

Załączniki>>

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2019 jest Facebook.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 1. konkurs na plakat – DZIAŁAJMY RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
 2. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – BEZPIECZNY INTERNET – WSPÓLNA SPRAWA

Czytaj więcej: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

Kategoria - praca plastyczna

I miejsce – Karolina Kamińska, kl. III „a”

II miejsce – Maria Kwiatkowska, kl. III c

III miejsce – Klaudia Kwiecień, kl. III d

Wyróżnienia

Weronika Kwietniewska, kl. II „a’

Dominika Łempicka, kl. III „b”

Wiktor Tomasik, kl. III „a”

Aurelia Gąszczyk, kl. III „d”

 

Kategoria – wiersz/rymowanka

I miejsce – Małgorzata Mędrek, kl. III „e”, Natalia Wójcik, kl. III „d”

II miejsce – Piotr Jakubowski, kl. III „e”

III miejsce – Filip Stachyra, kl. III „d”

Wyróżnienia

Kacper Bukowski, kl. III „d”

Wojciech Maciejewski, kl. III „d”

Kacper Żydek, kl. III „d”

Wszyscy uczestnicy otrzymali podczas uroczystego apelu, 14 czerwca, dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce, Radę Rodziców naszej szkoły oraz właścicieli księgarni „Topa - z” w Bełżycach, za co serdecznie dziękujemy.

 Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Agata Ćwiklińska – wychowawca kl. II a

Janina Widelska – wychowawca kl. III a

Beata Król - wychowawca kl. III b

Anna Chojnacka – wychowawca kl. III c

Elżbieta Gontarczyk - wychowawca kl. III d

Anna Ambrożkiewicz – wychowawca kl. III e

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

I miejsce – Dawid Snop, kl. 0 „c”

II miejsce – Nadia Bartoszcze, kl. 0 „a”;  Michał Wojtachnio, kl. 0 „d”

III miejsce – Agata Sikora, kl. 0 „b”;  Hanna Kwiatkowska, kl. 0 „c”

Wyróżnienia

Adam Chmielewski, kl. 0 „b”

Gabriela Rakuś, kl. 0 „c”

„MAM PRAWO DO CZYSTEGO POWIETRZA”

I miejsce – Agata Jakubowska, kl. I „b”

II miejsce – Aleksandra Sadlak, kl. I „a”

III miejsce – Julia Brzozowiec, kl. I „b”

Wyróżnienia

Ewa Bednarczyk, kl. I „a”

Wszyscy uczestnicy otrzymali podczas uroczystego apelu, 14 czerwca, dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce, Radę Rodziców naszej szkoły oraz właścicieli księgarni „Topa - z” w Bełżycach, za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Edyta Anasiewicz – wychowawca kl. 0 a

Anna Marcewicz- wychowawca kl. 0 b

Katarzyna Zygo – wychowawca kl. 0 c

Aleksandra Siedlecka - wychowawca kl. 0 d

Anna Bogusz – wychowawca kl. I a

Beata Zięba - wychowawca kl. I b

Dorota Niewczas – wychowawca kl. I c

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XI Integracyjnego Konkursu Plastycznego pt. ”Brzydkie kaczątko…dalsze losy” pod patronatem Burmistrza Miasta Bełżyc. Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie oraz Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Oligus” w Matczynie. 17 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste rozdanie nagród. I miejsce zdobył Michał Wojtachnio z klasy 0”d”a Szymon Bielecki, uczeń klasy 3”e”otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

Zdjęcia>>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo