Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZO - PLASTYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V i VI do wzięcia udziału w konkursie pt.:

„Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”

Konkurs jest jednym z elementów projektu:

„Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach”

Cele konkursu:

  • Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie

uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE

( Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)

  • Wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować
  • Motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska
  • Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów

Aby wziąć udział w konkursie należy:

samodzielnie wykonać dowolną techniką plastyczną plakat, który przekaże ideę prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

Pomocne strony internetowe:

http://elektrosmieci.pl/

http://www.szkolazsee.pl/

http://www.elektroeko.pl/

Format pracy: A-2 lub A-3.

Termin składania prac upływa 20 grudnia 2012r.

Prace należy składać w sali nr 20 u pani Aliny Widelskiej.

Każdą pracę należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko oraz klasę.

Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są upominki i dyplomy.

Więcej informacji udzielają organizatorzy konkursu : nauczyciele przyrody.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo