Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Cele konkursu

 • Promowanie  wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia
 • Wzbogacenie metod i środków oddziaływania na dzieci w zakresie edukacji antytytoniowej
 • Propagowanie mody na niepalenie
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu
 • Promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych

Warunki konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę”

 • Samodzielnie wykonana praca plastyczna zgodna z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką na arkuszu w formacie A3
 • Praca z wizytówką autora – imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy do 31 maja 2018 r.

Warunki konkursu literackiego „Nie pal przy mnie, proszę”

 • Praca w formie wiersza/rymowanki wykonana indywidualnie w oparciu o treści programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Praca powinna zawierać co najmniej osiem wersów
 • Praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • Praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy - do 31 maja 2018 r.

Kryteria oceny prac
Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona prac, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

 

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Agata Ćwiklińska – wychowawca kl. II a

Janina Widelska – wychowawca kl. III a

Beata Król - wychowawca kl. III b

Anna Chojnacka – wychowawca kl. III c

Elżbieta Gontarczyk - wychowawca kl. III d

Anna Ambrożkiewicz – wychowawca kl. III e

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo