Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Cele konkursu

 • Promowanie  wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia
 • Wzbogacenie metod i środków oddziaływania na dzieci w zakresie edukacji antytytoniowej
 • Propagowanie mody na niepalenie
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu
 • Promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych

Warunki konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę”

 • Samodzielnie wykonana praca plastyczna zgodna z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką na arkuszu w formacie A3
 • Praca z wizytówką autora – imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy do 31 maja 2018 r.

Warunki konkursu literackiego „Nie pal przy mnie, proszę”

 • Praca w formie wiersza/rymowanki wykonana indywidualnie w oparciu o treści programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Praca powinna zawierać co najmniej osiem wersów
 • Praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • Praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy - do 31 maja 2018 r.

Kryteria oceny prac
Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona prac, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

 

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Agata Ćwiklińska – wychowawca kl. II a

Janina Widelska – wychowawca kl. III a

Beata Król - wychowawca kl. III b

Anna Chojnacka – wychowawca kl. III c

Elżbieta Gontarczyk - wychowawca kl. III d

Anna Ambrożkiewicz – wychowawca kl. III e

Cele konkursu

 • popularyzacja wśród dzieci zasad zrównoważonego rozwoju i problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

Warunki uczestnictwa

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego.
 • Technika wykonania pracy plastycznej dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki umożliwiające prezentację na papierze.
 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A2.
 • Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa).
 • Każdy autor może przygotować jedną pracę i złożyć ją do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2018 r.
 • Konkursowe prace nie będą podlegać zwrotowi.

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Bogusz – wychowawca kl. I a

Beata Zięba - wychowawca kl. I b

Dorota Niewczas – wychowawca kl. I c

Cele konkursu

 • popularyzacja wśród dzieci zasad zrównoważonego rozwoju i problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

Warunki uczestnictwa

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego.
 • Technika wykonania pracy plastycznej dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki umożliwiające prezentację na papierze.
 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3.
 • Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa).
 • Każdy autor może przygotować jedną pracę i złożyć ją do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2018 r.
 • Konkursowe prace nie będą podlegać zwrotowi.

Komisja Konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Edyta Anasiewicz – wychowawca kl. 0 a

Anna Marcewicz- wychowawca kl. 0 b

Katarzyna Zygo – wychowawca kl. 0 c

Aleksandra Siedlecka - wychowawca kl. 0 d

konkurs wielkanocny 2018

Regulamin konkursu: Wielki Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna lub animacja,
 3. Stroik świąteczny (jajko – pisanka, koszyczek, zajączek, kurka, baranek itp.)
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – gimnazjum – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 20.03.2018 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły. Papierowe kartki, stroiki, jajka - pisanki, koszyczki i itp będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w dniach 21-22.04.2018 r (środa - czwartek), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

W poniedziałek, 26 lutego, podsumowaliśmy nasze działania w zakresie propagowania kultury i szacunku w sieci. Dziękujemy wszystkim uczniom kl. 0 – IV oraz wychowawcom, którzy przystąpili do tegorocznego konkursu DBI pod hasłemTworzymy kulturę szacunku w sieci" . Wpłynęły 52 prace w kategoriach: plakat, opowiadanie/rymowanka.

Komisja konkursowa wybrała najciekawsze, które spełniały również warunki konkursowe.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kategoria PLAKAT

„SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI”

0 – II

I miejsce – Agata Jakubowska, kl. I b

II miejsce - Agata Sikora, kl. 0 b, Michał Wojtachnio, kl. 0 d

III miejsce - Michał Sikora, kl. 0 b

Wyróżnienie:

Maciej Rakuś, kl. 0 d

III - IV

I miejsce – Weronika Opoka, kl. III d, Milena Dalmata, kl. III e

II miejsce - Natalia Wójcik, kl. III d, Kacper Żydek, kl. III d

III miejsce - Aleksandra Ozon, kl. III a

Wyróżnienie:

Wiktoria Listoś, IV b

Kategoria OPOWIADANIE/RYMOWANKA „SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI”

I miejsce – Piotr Jakubowski, kl. III e

II miejsce - Bartłomiej Stachyra, kl. 0 b

III miejsce - Zuzanna Kruk, kl. III a. Kacper Żydek, kl. III d

Wyróżnienie:

Julia Skurska, III a

Iga Pruszkowska, III a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy inwencji twórczej i pomysłu.

Wszystkich uczniów zapraszamy za rok do udziału w inicjatywie DBI.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo