Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

I. Cele konkursu:

1. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

2. Zainteresowanie uczniów poezją w języku angielskim.

3. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

4. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas II-VI.

2. Konkurs odbędzie się w II połowie kwietnia 2017 r.

3. Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informacje o konkursie, zapisują chętnych do udziału w konkursie.

4. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru utworu z podanej strony internetowej http://www.poetry4kids.com po akceptacji nauczycieli języka angielskiego.

5. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.

6. Uczestnicy konkursu pojedynczo wchodzą na salę i przed komisją recytują wybrany przez siebie utwór.

7. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.

8. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.

III. Kryteria oceny:

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:

- dobór repertuaru (0-3 punktów)

- stopień opanowania tekstu ( 0-5 punktów)

- interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów)

- wymowa (0-5 punktów)

IV. Nagrody:

Uczniowie za poszczególne wyniki otrzymują następujące oceny:

16 - 18 punktów - celujący

13 - 15 punktów - bardzo dobry

9 - 12 punktów - dobry

Poniżej 9 punktów plus za aktywność

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowo, laureaci konkursu wystąpią na forum szkoły podczas Dnia Europejskiego prezentując swoje wiersze.

Wyniki konkursu będą podane w ciągu tygodnia na tablicy ogłoszeń.

W przypadku bardzo wyrównanego poziomu możliwa jest dogrywka, a jej zasady ustalane są indywidualnie z uczestnikami.

Organizator konkursu:

Magdalena Snop przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klas 0 - III zatytułowany

„Pejzaż wiosenny z elementami architektury Bełżyc”.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

Technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4.

Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. zgodność z tematem,

2. oryginalny sposób interpretacji tematu,

3. samodzielność wykonania pracy,

4. ogólne wrażenia estetyczne i obserwacja zmieniającej się przyrody pod wpływem pór roku, z uwzględnieniem architektury naszego miasta.

Prace czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa) prosimy przynosić na świetlicę do p. Agaty Skurskiej do dnia 15 marca.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca br.

Uczniowie, którzy brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Do czego morze służyć może?" odebrali dyplomy. Niestety ominęły nas czołowe miejsca, ale konkurencja była ogromna - na konkurs wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski...

W powietrzu i pod wodą” to tytuł konkursu plastycznego w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W dniu 22.02.2017 roku Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 26.02.2017 roku w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2017.

Czekamy na wyniki konkursu i życzymy powodzenia wszystkim młodym artystom.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim    

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo