Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klas 0 - III zatytułowany

„Pejzaż wiosenny z elementami architektury Bełżyc”.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

Technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4.

Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. zgodność z tematem,

2. oryginalny sposób interpretacji tematu,

3. samodzielność wykonania pracy,

4. ogólne wrażenia estetyczne i obserwacja zmieniającej się przyrody pod wpływem pór roku, z uwzględnieniem architektury naszego miasta.

Prace czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa) prosimy przynosić na świetlicę do p. Agaty Skurskiej do dnia 15 marca.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca br.

Uczniowie, którzy brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Do czego morze służyć może?" odebrali dyplomy. Niestety ominęły nas czołowe miejsca, ale konkurencja była ogromna - na konkurs wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski...

W powietrzu i pod wodą” to tytuł konkursu plastycznego w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W dniu 22.02.2017 roku Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 26.02.2017 roku w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2017.

Czekamy na wyniki konkursu i życzymy powodzenia wszystkim młodym artystom.

REGULAMIN I CELE KONKURSU

I CELE KONKURSU:

- inspirowanie twórczości plastycznej uczniów

- kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim lub angielskim

- odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich

II ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły

- na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4

- praca powinna zawierać krótki literacki tekst (w języku polskim lub angielskim ) napisany samodzielnie i dotyczący wyrażania uczuć

III POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność

- wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy

- prace należy składać do 13.02.2017r do opiekunki SU p. Katarzyny Wrońskiej lub przewodniczącej SU uczennicy Jagody Czubak z klasy VIa

 

Życzymy powodzenia w twórczej pracy!!!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo