Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W powietrzu i pod wodą” to tytuł konkursu plastycznego w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W dniu 22.02.2017 roku Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 26.02.2017 roku w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2017.

Czekamy na wyniki konkursu i życzymy powodzenia wszystkim młodym artystom.

REGULAMIN I CELE KONKURSU

I CELE KONKURSU:

- inspirowanie twórczości plastycznej uczniów

- kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim lub angielskim

- odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich

II ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły

- na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4

- praca powinna zawierać krótki literacki tekst (w języku polskim lub angielskim ) napisany samodzielnie i dotyczący wyrażania uczuć

III POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność

- wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy

- prace należy składać do 13.02.2017r do opiekunki SU p. Katarzyny Wrońskiej lub przewodniczącej SU uczennicy Jagody Czubak z klasy VIa

 

Życzymy powodzenia w twórczej pracy!!!

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

 • w klasach czwartych
 • w klasach piątych

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych czterech działach podręczników. Konkurs składa się z trzech etapów.

I etap – eliminacje

 1. Do eliminacji przystępują wszyscy uczniowie z danego poziomu klas
 2. Nauczyciel ogłasza termin eliminacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. I etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 35 zadań zamkniętych.
 4. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 min. .
 5. Uczeń może uzyskać max 35 punktów.
 6. Do II etapu konkursu przechodzi 12 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole ( przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

II etap

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do II etapu konkursu, uzyskuje 5 jako ocenę cząstkową.
 2. Nauczyciel ogłasza termin II etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 3. II etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego z 18 zadań ( zamkniętych i otwartych).
 4. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.
 5. Uczeń może uzyskać maksymalnie 48 punktów.
 6. Do 3 etapu konkursu przechodzi 6 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów ( przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

III etap – finał

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do III etapu otrzymują 6 jako ocenę cząstkową.
 2. Nauczyciel ogłasza termin III etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 3. Finaliści odpowiadają indywidualnie na pytania wylosowane z dwóch list pytań.
 4. II etap składa się z 3 części.
 5. Nad poprawnością przebiegu finału czuwa komisja konkursowa.

Część 1

 • Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 40 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela podnoszą do góry tabliczkę z napisem TAK lub NIE.
 • W tej części finału uczeń może zdobyć maksymalnie 10 punktów – po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.
 • Do 2. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 7 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 2

 • Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 45 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela zapisują odpowiedź na kartce, która po kolejnym haśle danym przez nauczyciela – podnoszą i prezentują komisji (publiczności).
 • W tej części finału uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów – po 2 p. za każdą poprawną odpowiedź.
 • Do 3. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali w poprzednich częściach łącznie co najmniej 20 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 3

 • Uczniowie indywidualnie (ustnie) odpowiadają na 3 pytania. Każdy uczeń każdorazowo samodzielnie decyduje, czy chce odpowiadać na łatwiejsze pytanie za 1 punkt (odp. TAK lub NIE), czy na trudniejsze za 2 punkty ( krótkie pytania z 2.częsci finału). Pytania są losowane z puli pytań niewykorzystanych w poprzednich częściach III etapu. Uczniowie odpowiadają na pytania po kolei (uczeń losuje pytanie i po namyśle udziela odpowiedzi).
 • Jeśli po serii 3 pytań nie zostanie wyłoniony zwycięzca, przeprowadzana jest dogrywka na tej samej zasadzie, co 3. część finału.
 • Tytuł laureata uzyskują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do 3. części finału.
 • Wszyscy laureaci otrzymują 6 jako ocenę cząstkową oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Zwycięzca i zdobywcy 2.i 3. miejsca otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

Organizator: Alina Widelska

W związku ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień samorząd uczniowski zorganizował konkurs dla klas 0 „Mój Przyjaciel”. Inicjatorką konkursu była uczennica Zuzanna Plewik. Przy ocenianiu prac fachową pomocą służyła nam p. Edyta Rząd. Dzieci dostały nagrody w postaci pamiętników i notesików. Zwycięzcom gratulujemy!

Wyniki konkursu

I miejsce- Kaja Stępień kl. 0a

II miejsce – Marianna Osipowicz kl. 0a

III miejsce – Katarzyna Łempicka 0b

Wróżnienia

Gabriela Chudzik kl. 0a

Agata Jakubowska kl. 0b

Ola Żarnowska kl. 0b

Ola Sadlak kl. 0a

Laura Tymińska kl. 0a

Ola Giza kl.0a

Katarzyna Wójcicka kl. 0b

Zdjęcia>>

Samorząd Uczniowski

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo