Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Cele:

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości,

-Zainteresowanie uczniów twórczością związaną z rodzinną miejscowością,

-Poszanowanie tradycji i kultury przeszłych i przyszłych pokoleń,

-Budzenie poczucia własnej wartości.

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

Uczestnik konkursu napisze wiersz o tematyce związanej ze swoim miastem.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi napisanymi w języku polskim,

wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich.

Praca Konkursowa - wiersz jest napisany samodzielnie zawiera minimum 8 wersów, ale nie może przekroczyć jednej strony formatu A-4 wydruku komputerowego.

Prace należy składać do 20 maja 2017r.do Biblioteki Szkolnej w formie drukowanej i elektronicznej.

III. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu pod względem: środków artystycznego wyrazu, poprawności stylistycznej i językowej, samodzielności i oryginalności utworu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- dzieci

- młodzież

 1. Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.

Nadsyłając pracę autor zgadza się na upublicznienie utworu.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły 30 maja 2017roku.

Organizatorzy: Biblioteka Szkolna

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Makulatura to nie śmieć – owady” organizowany przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży wpłynęło 1245 prac z placówek oświatowych z całej Polski. Wśród nich znalazły się również prace młodych artystów z naszej szkoły. Niestety nie udało im się zająć czołowych miejsc w tym konkursie, ale pracę Julii Woźniak z klasy IV a spotkało duże wyróżnienie – została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przeprowadzi konkursy:

I. Szkolny Konkurs czytelniczy ze znajomości „Dynastii Miziołków”.

Cele konkursu :

 •  Promowanie wartości rodziny we współczesnym świecie na podstawie lektury

„ Dynastia Miziołków”.

 • Stwarzanie możliwości   konfrontacji osiągnięć rówieśniczych .
 • Rozpowszechnianie czytelnictwa.

Regulamin Konkursu czytelniczego:

 • Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas III .
 • I etap konkursu polega na rozwiązaniu testu ze znajomości „Dynastii Miziołków” na platformie edukacyjnej przez wszystkich uczniów w terminie od 1.04.2017 do 13.04.2017.
 • Przeprowadzenie gry edukacyjnej „ Dynastia Miziołków” 25.04.2017.
 • II etap gra planszowa „Dynastia Miziołków” w zespołach klasowych po cztery osoby:
 • Zgłoszenie zespołów klasowych- do 21.04.2017.
 • Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 • Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas III

II. Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Jak ciekawie spędzać czas z rodziną?”

Cele konkursu:

 • Propagowanie wartości rodzinnych.
 • stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

Regulamin konkursu plastycznego:

 • Format prac - A3– prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę.
 • Technika – malarstwo, rysunek, bez technik wyklejanych.
 • Prace indywidualne – wykonane SAMODZIELNIE!
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • Prace czytelnie opisane na odwrocie – imię i nazwisko autora, klasa, należy składać do 28 kwietnia u pani Edyty Rząd .
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0 – III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone , zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły.

III. Szkolny konkurs poetycki „Rodzina na co dzień i od święta”

Cele konkursu poetyckiego:

 • Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych.
 • Ukazanie wartości rodzinnych.
 • Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.
 • Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.

Regulamin konkursu poetyckiego:

 • Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do rodziny lub mówiącego o rodzinie.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
 • Uczestnik powinien przygotować jeden wiersz samodzielnie napisany, posiadający tytuł (forma dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, treść zgodna z tematyką konkursu).
 • Praca musi zawierać minimum 8 wersów, ale nie może przekroczyć jednej strony formatu A-4 wydruku komputerowego.
 • Za kryterium komisja przyjmie: zgodność z tematyką, dobór środków językowych, oryginalność ujęcia problematyki.
 • Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierające informacje o klasie należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 21.04.2017r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi r.

IV. Zwycięzcy wszystkich konkursów wezmą udział w konferencji „Promowanie wartości rodziny we współczesnym świecie” organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach i otrzymają nagrody.

I. Cele konkursu:

1. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

2. Zainteresowanie uczniów poezją w języku angielskim.

3. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

4. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas II-VI.

2. Konkurs odbędzie się w II połowie kwietnia 2017 r.

3. Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informacje o konkursie, zapisują chętnych do udziału w konkursie.

4. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru utworu z podanej strony internetowej http://www.poetry4kids.com po akceptacji nauczycieli języka angielskiego.

5. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.

6. Uczestnicy konkursu pojedynczo wchodzą na salę i przed komisją recytują wybrany przez siebie utwór.

7. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.

8. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.

III. Kryteria oceny:

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:

- dobór repertuaru (0-3 punktów)

- stopień opanowania tekstu ( 0-5 punktów)

- interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów)

- wymowa (0-5 punktów)

IV. Nagrody:

Uczniowie za poszczególne wyniki otrzymują następujące oceny:

16 - 18 punktów - celujący

13 - 15 punktów - bardzo dobry

9 - 12 punktów - dobry

Poniżej 9 punktów plus za aktywność

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowo, laureaci konkursu wystąpią na forum szkoły podczas Dnia Europejskiego prezentując swoje wiersze.

Wyniki konkursu będą podane w ciągu tygodnia na tablicy ogłoszeń.

W przypadku bardzo wyrównanego poziomu możliwa jest dogrywka, a jej zasady ustalane są indywidualnie z uczestnikami.

Organizator konkursu:

Magdalena Snop przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klas 0 - III zatytułowany

„Pejzaż wiosenny z elementami architektury Bełżyc”.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

Technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4.

Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. zgodność z tematem,

2. oryginalny sposób interpretacji tematu,

3. samodzielność wykonania pracy,

4. ogólne wrażenia estetyczne i obserwacja zmieniającej się przyrody pod wpływem pór roku, z uwzględnieniem architektury naszego miasta.

Prace czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa) prosimy przynosić na świetlicę do p. Agaty Skurskiej do dnia 15 marca.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca br.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo