Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Uczniowie, którzy brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Do czego morze służyć może?" odebrali dyplomy. Niestety ominęły nas czołowe miejsca, ale konkurencja była ogromna - na konkurs wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski...

W powietrzu i pod wodą” to tytuł konkursu plastycznego w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W dniu 22.02.2017 roku Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 26.02.2017 roku w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2017.

Czekamy na wyniki konkursu i życzymy powodzenia wszystkim młodym artystom.

REGULAMIN I CELE KONKURSU

I CELE KONKURSU:

- inspirowanie twórczości plastycznej uczniów

- kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim lub angielskim

- odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich

II ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły

- na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4

- praca powinna zawierać krótki literacki tekst (w języku polskim lub angielskim ) napisany samodzielnie i dotyczący wyrażania uczuć

III POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność

- wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy

- prace należy składać do 13.02.2017r do opiekunki SU p. Katarzyny Wrońskiej lub przewodniczącej SU uczennicy Jagody Czubak z klasy VIa

 

Życzymy powodzenia w twórczej pracy!!!

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

 • w klasach czwartych
 • w klasach piątych

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych czterech działach podręczników. Konkurs składa się z trzech etapów.

I etap – eliminacje

 1. Do eliminacji przystępują wszyscy uczniowie z danego poziomu klas
 2. Nauczyciel ogłasza termin eliminacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. I etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 35 zadań zamkniętych.
 4. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 min. .
 5. Uczeń może uzyskać max 35 punktów.
 6. Do II etapu konkursu przechodzi 12 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole ( przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

II etap

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do II etapu konkursu, uzyskuje 5 jako ocenę cząstkową.
 2. Nauczyciel ogłasza termin II etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 3. II etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego z 18 zadań ( zamkniętych i otwartych).
 4. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.
 5. Uczeń może uzyskać maksymalnie 48 punktów.
 6. Do 3 etapu konkursu przechodzi 6 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów ( przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

III etap – finał

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do III etapu otrzymują 6 jako ocenę cząstkową.
 2. Nauczyciel ogłasza termin III etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 3. Finaliści odpowiadają indywidualnie na pytania wylosowane z dwóch list pytań.
 4. II etap składa się z 3 części.
 5. Nad poprawnością przebiegu finału czuwa komisja konkursowa.

Część 1

 • Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 40 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela podnoszą do góry tabliczkę z napisem TAK lub NIE.
 • W tej części finału uczeń może zdobyć maksymalnie 10 punktów – po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.
 • Do 2. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 7 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 2

 • Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 45 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela zapisują odpowiedź na kartce, która po kolejnym haśle danym przez nauczyciela – podnoszą i prezentują komisji (publiczności).
 • W tej części finału uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów – po 2 p. za każdą poprawną odpowiedź.
 • Do 3. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali w poprzednich częściach łącznie co najmniej 20 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 3

 • Uczniowie indywidualnie (ustnie) odpowiadają na 3 pytania. Każdy uczeń każdorazowo samodzielnie decyduje, czy chce odpowiadać na łatwiejsze pytanie za 1 punkt (odp. TAK lub NIE), czy na trudniejsze za 2 punkty ( krótkie pytania z 2.częsci finału). Pytania są losowane z puli pytań niewykorzystanych w poprzednich częściach III etapu. Uczniowie odpowiadają na pytania po kolei (uczeń losuje pytanie i po namyśle udziela odpowiedzi).
 • Jeśli po serii 3 pytań nie zostanie wyłoniony zwycięzca, przeprowadzana jest dogrywka na tej samej zasadzie, co 3. część finału.
 • Tytuł laureata uzyskują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do 3. części finału.
 • Wszyscy laureaci otrzymują 6 jako ocenę cząstkową oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Zwycięzca i zdobywcy 2.i 3. miejsca otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

Organizator: Alina Widelska

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo