Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

stroik

Regulamin konkursu na Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 18.12.2017 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na kiermasz świąteczny, który odbędzie się 20.12.2017 r (środa), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

  W szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Miasta i Gminy Bełżyce przeprowadzono szereg konkursów w ramach akcji Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bełżyce w 2017 roku pod hasłem „Ochrona środowiska w naszych rękach – co warto wiedzieć, umieć i realizować”.

Czytaj więcej: Podsumowanie konkursów ekologicznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Recyklingowy pejzaż”

Na kolaż z materiałów wtórnych dla klas I - III szkoły podstawowej

Konkurs realizowany w ramach w ramach akcji Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bełżyce w 2017 roku pod hasłem „Ochrona środowiska w naszych rękach – co warto wiedzieć, umieć i realizować”

 Cele konkursu

 • kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
 • podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska,
 • promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych
 • kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,
 • promocja ochrony przyrody,
 • pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- III z naszej szkoły
 • Format prac – A4 – prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę.
 • Technika – kolaż z materiałów wtórnych
 • Prace indywidualne – wykonane SAMODZIELNIE!
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • Prace czytelnie opisane na odwrocie – imię i nazwisko autora, klasa, należy składać do 9 listopada u pani Edyty Rząd .
 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone , zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły.

Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs plastyczno – literacki
dla klas 0 –III pt.
Misio idzie do szkoły ”

 • Narysuj historyjkę obrazkową (klasy 0-I).
 • Napisz opowiadanie o misiu, który idzie do szkoły.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kultury czytelniczej, w tym jej najwyższego poziomu - zamiłowania do czytania.

                       

REGULAMIN

 1. Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs plastyczno – literacki „Misio idzie do szkoły”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas O – III szkoły podstawowej.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie książeczki pod tytułem „Misio idzie do szkoły”.
  Klasy 0 – I  ––   książeczka w formie historyjki obrazkowej,
  klasy II – III –– książeczka w formie historyjki obrazkowej i tekstu,
 4. Technika wykonania pracy – dowolna. Czyste książeczki do pobrania w Bibliotece Szkolnej.
 5. Prace należy wykonać samodzielnie.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2017r. do Biblioteki Szkolnej.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2017r.
 8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • Kreatywność, pomysłowość, oryginalność, samodzielność
  • Forma estetyczna pracy.
 9. Dla autorów 3 najciekawszych prac z poszczególnych poziomów przewidziano nagrody rzeczowe i książkowe.

Czyste książeczki do pobrania w Bibliotece Szkolnej!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim    

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo