Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Cele konkursu:
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Zainteresowanie uczniów poezją w języku angielskim.
 4. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.
 5. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.
 6. Regulamin konkursu:
 7. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VII.
 8. Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2017 r.
 9. Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informacje o konkursie, zapisują chętnych do udziału w konkursie.
 10. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru utworu z podanej strony internetowej https://www.poetry4kids.com/topic/holidays/ zgodnego z podaną tematyką.
 11. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.
 12. Uczestnicy konkursu recytują wybrany przez siebie utwór przed komisją wg wylosowanej kolejności.
 13. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.
 14. Prezentowany wiersz powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu.

III. Kryteria oceny:

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:

- dobór repertuaru (0-3 punktów)

- stopień opanowania tekstu ( 0-5 punktów)

- interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów)

- wymowa (0-5 punktów)

 1. Nagrody:

Uczniowie za poszczególne wyniki otrzymują następujące oceny:

16 - 18 punktów - celujący

13 - 15 punktów - bardzo dobry

9 - 12 punktów - dobry

Poniżej 9 punktów plus za aktywność

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody z wydawnictwa językowego.

Wyniki konkursu będą podane w ciągu tygodnia na tablicy ogłoszeń.

W przypadku bardzo wyrównanego poziomu możliwa jest dogrywka, a jej zasady zostaną ustalone indywidualnie z uczestnikami.

Organizator konkursu:

Magdalena Snop przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo