Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

  • w klasach czwartych
  • w klasach piątych

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
  • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
  • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
  • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych trzech (klasa IV)

i pierwszych czterech (klasa V) działach podręczników.

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

I etap – eliminacje

Do eliminacji przystępują wszyscy uczniowie z danego poziomu klas.

Nauczyciel ogłasza termin eliminacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

I etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 35 zadań zamkniętych.

Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 min. .

Uczeń może uzyskać max 35 punktów.

Do II etapu konkursu przechodzi 12 -15 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole

(przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

II etap

Uczeń, który zakwalifikował się do II etapu konkursu, uzyskuje 6 jako ocenę cząstkową.

Nauczyciel ogłasza termin II etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

II etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego z 18 zadań ( zamkniętych i otwartych).

Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.

Uczeń może uzyskać maksymalnie 48 punktów.

Do 3 etapu konkursu przechodzi 6 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów

(przy jednakowej ilości punktów- możliwa dogrywka).

III etap – finał

Uczeń, który zakwalifikował się do III etapu otrzymują 6 jako ocenę cząstkową.

Nauczyciel ogłasza termin III etapu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Finaliści odpowiadają indywidualnie na pytania wylosowane z dwóch list pytań.

II etap składa się z 3 części.

Nad poprawnością przebiegu finału czuwa komisja konkursowa.

Część 1

Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 40 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela podnoszą do góry tabliczkę z napisem TAK lub NIE.

W tej części finału uczeń może zdobyć maksymalnie 10 punktów – po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.

Do 2. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 7 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 2

Uczniowie odpowiadają na 10 krótkich pytań ( wylosowanych przez nauczyciela z puli 45 pytań). Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie mają czas do namysłu, po czym na hasło dane przez nauczyciela zapisują odpowiedź na kartce, która po kolejnym haśle danym przez nauczyciela – podnoszą i prezentują komisji (publiczności).

W tej części finału uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów – po 2 p. za każdą poprawną odpowiedź.

Do 3. części finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali w poprzednich częściach łącznie co najmniej 20 punktów. Próg ten może zostać obniżony przez komisję, jeśli okaże się on dla uczniów zbyt trudny do osiągnięcia.

Część 3

Uczniowie indywidualnie (ustnie) odpowiadają na 3 pytania. Każdy uczeń każdorazowo samodzielnie decyduje, czy chce odpowiadać na łatwiejsze pytanie za 1 punkt (odp. TAK lub NIE), czy na trudniejsze za 2 punkty ( krótkie pytania z 2.częsci finału). Pytania są losowane z puli pytań niewykorzystanych w poprzednich częściach III etapu. Uczniowie odpowiadają na pytania po kolei (uczeń losuje pytanie i po namyśle udziela odpowiedzi).

Jeśli po serii 3 pytań nie zostanie wyłoniony zwycięzca, przeprowadzana jest dogrywka na tej samej zasadzie, co 3. część finału.

Tytuł laureata uzyskują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do 3. części finału.

Wszyscy laureaci otrzymują 6 jako ocenę cząstkową oraz pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzca i zdobywcy 2.i 3. miejsca otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

 

Organizator: Alina Widelska

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo