Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

konkurs powstania 2018

Regulamin

Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniach Narodowych

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach.
 1. Celami konkursu są:

- stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,

- wprowadzenie młodych historyków w świat wartości własnego środowiska,

- kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia,

- skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania wiedzy,

- propagowanie problematyki edukacji patriotycznej,

- uhonorowanie bohaterstwa Polaków walczących w Powstaniu Listopadowym, Krakowskim

i Styczniowym w związku z kolejnymi rocznicami ich wybuchu.

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi - opiekunowi konkursu, którym jest Renata Krasula.
 1. Konkurs odbędzie się dnia 22.03.2018 r.
 • 03.2018 r. – przeprowadzenie testu wiedzy
 • 03.2018 r. – ogłoszenie zwycięzców
 1. Zasady konkursu wiedzy:
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje do wypełnienia test wiedzy. Test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Wygrywają uczestnicy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba, która oddała test wcześniej,
 • test jest oceniany przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 3 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły. Wszystkie osoby, które mają wgląd w pytania testu wiedzy zobowiązane są do zachowania tajemnicy. Komisja konkursowa dodatkowo zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • komisja ogłasza wyniki konkursu w ciągu 4 dni od przeprowadzenia testu wiedzy,
 • wręczenie nagród laureatom.
 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 1. Regulamin oraz informacje odnośnie materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu są dostępne u nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo