Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej.
  2. Do konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w dwuosobowym zespole.
  3. Celem konkursu jest promowanie nauki języka angielskiego, zainteresowania własną szkołą i środowiskiem lokalnym a także nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT.
  4. Przedmiotem konkursu jest krótki spot lub film reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 3 minuty o tematyce promującej szkołę uczestnika oraz miasto Bełżyce. Spot nie powinien być tylko obrazem.
  5. Pracę konkursową należy zapisać w dowolnym formacie filmowym i dostarczyć do dnia 24 maja 2018 roku do p. Katarzyny Wrońskiej.
  6. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu.
  7. Kryteria oceny pracy: przesłanie/ treść, poprawność językowa, wymiar artystyczny, technika wykonania.
  8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia.
  9. Nagrody zostaną rozdane podczas Dnia Europejskiego w naszej szkole.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo