Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

najlepszy matematyk 2018

Regulamin konkursu

Najlepszy matematyk Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach oraz Najlepszy matematyk w Gimnazjum

 1. Do konkursu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum w Bełżycach.
 2. Zadania konkursowe będą zawierać treści z podstawy programowej o podwyższonym stopniu trudności. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów za zadanie należy zaprezentować jego pełne rozwiązanie.
 3. Konkurs odbywać się będzie w kategoriach klasy czwarte, piąte, szóste, siódme Szkoły Podstawowej i drugie i trzecie Gimnazjum.
 4. I etap konkursu dla klas czwartych i piątych odbędzie się w klasach w dniach 7.05-14.05.2018r.(do drugiego etapu przechodzą 3 najlepsze osoby). W przypadku więcej niż 3 osób decyduje kolejność oddania prac.
 5. II etap konkursu dla klas czwartych i piątych odbędzie się w dniach 14.05-18.05.2018r. w wyznaczonych terminach.
 6. Konkurs jednoetapowy dla klas szóstych, siódmych SP oraz drugich i trzecich Gimnazjum odbędzie się w dniach 14.05-18.05.2018 r. w wyznaczonych terminach.
 7. Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na podsumowaniu konkursów i Innowacji w czerwcu 2018 r.

Terminy konkursów matematycznych

Najlepszy matematyk klas czwartych w roku szkolnym 2017/2018”

16 .05.2018 środa sala 29

godz.12.30 (p. Marzena Gąska)

„Najlepszy matematyk klas piątych w roku szkolnym 2017/2018”

16 .05.2018 środa sala 30

godz.13.35 (p. Anna Chawrylak)

Najlepszy matematyk klas szóstych w roku szkolnym 2017/2018”

i „Najlepszy matematyk klas siódmych w roku szkolnym 2017/2018”

16 .05.2018 piątek sala 44

godz.9.45 (p. Teresa Rynkowska)

„Najlepszy matematyk klas drugich Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018”

i „Najlepszy matematyk klas trzecich Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018”

15 .05.2018 wtorek sala 46

godz.10.35 (p. Dorota Ścibak)

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej.
 2. Do konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w dwuosobowym zespole.
 3. Celem konkursu jest promowanie nauki języka angielskiego, zainteresowania własną szkołą i środowiskiem lokalnym a także nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT.
 4. Przedmiotem konkursu jest krótki spot lub film reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 3 minuty o tematyce promującej szkołę uczestnika oraz miasto Bełżyce. Spot nie powinien być tylko obrazem.
 5. Pracę konkursową należy zapisać w dowolnym formacie filmowym i dostarczyć do dnia 24 maja 2018 roku do p. Katarzyny Wrońskiej.
 6. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu.
 7. Kryteria oceny pracy: przesłanie/ treść, poprawność językowa, wymiar artystyczny, technika wykonania.
 8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia.
 9. Nagrody zostaną rozdane podczas Dnia Europejskiego w naszej szkole.

24 kwietnia 2018r. odbył się w naszej szkole finał konkursów przyrodniczych dla klas IV i V pod hasłem „Odkrywamy tajemnice przyrody”. Finaliści, to laureaci dwóch wcześniejszych etapów, które miały formę pisemnych testów. 

Z klas IV byli to:

 1. Chomicki Michał kl.4d
 2. Karwowska Lidia kl.4a
 3. Kędziora Amelia kl.4d
 4. Niedziela Zofia kl.4d
 5. Puchała Dominika kl.4a
 6. Wąchała Oskar kl.4d

Z klas V:

 1. Górka Paulina kl.5a
 2. Ignaczyński Mikołaj kl.5b
 3. Król Adam kl.5c
 4. Maciejka Weronika kl.5a
 5. Maliborska Julia kl.5c
 6. Musiej Szymon kl.5a

Uczniowie z klas IV odpowiadali na pytania związane z najbliższym środowiskiem, warsztatem przyrodnika, zjawiskami przyrodniczymi i tajemnicami życia.

Natomiast uczniowie z klas V wykazywali się znajomością czytania planów i map, korzystania ze skali, nakładaniem barw na mapę poziomicową.

Konkurs prowadził uczeń z klasy 5c – Piotr Zawadzki.

Komisja konkursowa w składzie: p. dyr. Małgorzata Bojar, p. Alina Nizioł i p. Bożena Watras - bacznie obserwowała zmagania uczestników w finale konkursu i wyłoniła zwycięzców.

Oto oni:

Klasy IV:

Michał Chomicki kl.4d - I miejsce

Amelia Kędziora kl.4d - II miejsce

Dominika Puchała kl.4a - III miejsce

Klasy V:

Weronika Maciejka kl.5a – I miejsce

Julia Maliborska kl.5c – II miejsce

Szymon Musiej kl.5a – III miejsce

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Zdjęcia>>

Organizator – Alina Widelska, nauczyciel przyrody

Cele konkursu

 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i mody na niepalenie
 • kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia papierosów - tradycyjnych i elektronicznych
 • zintegrowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki antytytoniowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Zakres tematyczny

Tematyka prac powinna dotyczyć korzyści, jakie wynikają z niepalenia, życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego oraz zagrożeń jakie może nieść ze sobą używanie papierosów elektronicznych.

Kategorie konkursu

 • Prezentacja multimedialna pt.: „Wybieram zdrowie”
 • Utwór wierszowany pt.: „Wybieram zdrowie”

Warunki uczestnictwa w kategorii prezentacja multimedialna

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów
 • prezentacja z wizytówką autora /na ostatnim slajdzie/ – imię, nazwisko, klasa, powinna zostać wysłana do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV na adres e-mailowy bozenawatras@o2.pl w terminie do 31 maja 2018 r.

Warunki uczestnictwa w kategorii utwór wierszowany

 • praca w formie utworu wierszowanego wykonana indywidualnie w oparciu o treści programów „Bieg po zdrowie” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca powinna zawierać co najmniej osiem wersów
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do wychowawcy klasy w terminie do 31 maja 2018 r.

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa w terminie do dnia 5 czerwca 2018 r. dokona oceny prac.

Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu szkolnego w dn. 12 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Bełżyce.

Organizatorzy konkursu:

Bożena Watras – pedagog szkolny

Anna Stawińska – wychowawca kl. IV a

Anna Wójtowicz - wychowawca kl. IV b

Małgorzata Pietraś – wychowawca kl. IV c

Marzena Gaska - wychowawca kl. IV d

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „(Nie)sprawność w szarości” wybrało najlepsze prace spośród 1001 przesłanych na konkurs. Wśród prac które otrzymały wyróżnienia honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę znalazły się 3 prace z naszej szkoły. Ich autorki to Wiktoria Słotwińska z klasy V b, Paulina Tokarczyk i Natalia Ziółkowska z klasy III b gimnazjum. Gratulacje!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo