Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „(Nie)sprawność w szarości” wybrało najlepsze prace spośród 1001 przesłanych na konkurs. Wśród prac które otrzymały wyróżnienia honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę znalazły się 3 prace z naszej szkoły. Ich autorki to Wiktoria Słotwińska z klasy V b, Paulina Tokarczyk i Natalia Ziółkowska z klasy III b gimnazjum. Gratulacje!

22. marca 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs historyczny, który sprawdzał wiedzę dotyczącą powstania listopadowego, krakowskiego i styczniowego. Spośród 31 uczestników (klasy siódme i gimnazjalne) zwycięzcami zostali:

1. Wojciech Gąska - Kl. VII A

2. Juliusz Widelski - Kl. III B

3. Maciej Samorek - Kl. II A

Alicja Mazowiecka - Kl. III C (wyróżnienie)

Karolina Plewik - Kl. III C (wyróżnienie)

    

GRATULACJE !!!

Opiekun

Renata Krasula

do udziału w konkursie zapraszają

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

insp. Robert Szewc

oraz

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków odurzających, w szczególności dopalaczy oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Temat pracy

Uczniowie mają za zadanie stworzyć 1-stronicowy komiks prezentujący informacje na temat szkodliwości zażywania środków odurzających (w szczególności dopalaczy) oraz promujący zdrowy styl życia.

Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkól podstawowych oraz szkół gimnazjalnych oraz mających siedzibę na terenie miasta Lublin.

Wymogi techniczne pracy

Praca powinna zostać wykonana odręcznie przy wykorzystaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar pracy: format A2, 1 strona pracy.

Termin konkursu

Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2018 roku. Prace przyjmowane będą do dnia 4 maja 2018 roku. O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

NAGRODY:

2 telefony HUAWEI P9 Lite

4 szt .słuchawki Sennheiser HD 201

 

Szkoły, których uczniowie przystąpią do udziału w konkursie otrzymają pakiet materiałów profilaktycznych (zakładki do książek, ulotki) do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych
z młodzieżą.

 

Regulamin dostępny na stronie:

www.lubelska.policja.gov.pl

Działanie sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Lublin.

 

Wczytuję ...

konkurs powstania 2018

Regulamin

Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniach Narodowych

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach.
 1. Celami konkursu są:

- stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,

- wprowadzenie młodych historyków w świat wartości własnego środowiska,

- kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia,

- skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania wiedzy,

- propagowanie problematyki edukacji patriotycznej,

- uhonorowanie bohaterstwa Polaków walczących w Powstaniu Listopadowym, Krakowskim

i Styczniowym w związku z kolejnymi rocznicami ich wybuchu.

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi - opiekunowi konkursu, którym jest Renata Krasula.
 1. Konkurs odbędzie się dnia 22.03.2018 r.
 • 03.2018 r. – przeprowadzenie testu wiedzy
 • 03.2018 r. – ogłoszenie zwycięzców
 1. Zasady konkursu wiedzy:
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje do wypełnienia test wiedzy. Test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Wygrywają uczestnicy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba, która oddała test wcześniej,
 • test jest oceniany przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 3 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły. Wszystkie osoby, które mają wgląd w pytania testu wiedzy zobowiązane są do zachowania tajemnicy. Komisja konkursowa dodatkowo zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • komisja ogłasza wyniki konkursu w ciągu 4 dni od przeprowadzenia testu wiedzy,
 • wręczenie nagród laureatom.
 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 1. Regulamin oraz informacje odnośnie materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu są dostępne u nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

konkurs wielkanocny 2018

Regulamin konkursu: Wielki Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna lub animacja,
 3. Stroik świąteczny (jajko – pisanka, koszyczek, zajączek, kurka, baranek itp.)
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – gimnazjum – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 20.03.2018 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły. Papierowe kartki, stroiki, jajka - pisanki, koszyczki i itp będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w dniach 21-22.04.2018 r (środa - czwartek), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo