Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

 • w klasach czwartych
 • w klasach piątych

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych trzech (klasa IV)

i pierwszych czterech (klasa V) działach podręczników.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Czytaj więcej: Konkurs przyrodniczy dla klas czwartych i piątych „Odkrywamy tajemnice przyrody” - regulamin

26 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Dziękuję nie piję”.

Wśród laureatów znalazły się 4 uczennice naszej szkoły. W kategorii do lat 9 przyznano 3 równorzędne nagrody – dwie z nich trafiły w ręce Olgi Chmielewskiej i Angeliki Widyńskiej z klasy IV d. W kategorii do lat 14 pierwsze miejsce zajęła Natalia Kalinowska z klasy V b, wyróżnienie zdobyła natomiast Amelia Wieczorkiewicz z tej samej klasy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

Zbliża się 14. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, który w tym roku będziemy  obchodzić 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów chcemy podkreślić potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 3. Konkurs literacki na rymowankę związaną z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana indywidualnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A2 wykonany dowolną techniką z hasłem 14.edycji
  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w języku polskim lub języku angielskim „Create respect on the Net”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 14. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 14. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, rymowanka, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 13 lutego 2018 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Celami konkursu są:
 • propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
 • stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
 • kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
 • skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 13.02.2018 r. do godziny 14:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  20.02.2018 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 22.02.2018 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 w naszej szkole.
 4. Skład jury: p. Renata Krasula, pedagog kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych: Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut).
 • Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
 • Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia).
 • Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły.
  Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 • Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Renata Krasula,
Anna Dyguś

22 grudnia 2017 roku, w czasie przedświątecznych jasełek, miało miejsce rozdanie dyplomów i nagród dla uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie : „Boże Narodzenie w witrażu”. Na konkurs wpłynęło 40 prac, które są świąteczną ozdobą naszej szkoły. 17 prac zostało wyróżnionych, a ich autorzy nagrodzeni:

 

Klasa IV a:

Szymon Rusinek

Natalia Żydek

Aleksandra Zając

Klasa IV b

Korneliusz Kamiński

Klasa IV c

Emilia Kręgiel

Marta Abramowicz

Klasa IV d

Amelia Kędziora

Klasa V a

Karolina Dudzik

Julia Dębicka

Klasa V b

Oliwia Dados

Paulina Krzyżanek

Klasa V c

Amelia Żydek

Klasa VI a

Magdalena Szczucka

Klasa VI b

Zuzanna Zarzycka

Klasa VII a

Milena Pietroń

Klasa VII c

Marta Kwiecień

Klasa II b gimnazjum

Amelia Plewik

 

Dla wszystkich uczestników konkursu, słodkie upominki ufundował Pan Burmistrz Ryszard Góra, a nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczył Pan Dyrektor Zbigniew Dyguś.

Autorom prac gratulujemy pomysłów i dziękujemy za przepiękne prace.

Zdjęcia>>

                                                                                                                                             Monika Plewik

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo