Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Zapisy za obiady można dokonać:

 • Telefonicznie 81 516-20-89 od godz. 8.00 do godz. 12.00
 • Osobiście pokój nr 0,

pdfKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH

 • Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!
 • W przypadku braku zgłoszenia pomniejszenie wpłaty traktowane jest jako niedopłata!
 • Odpisu dokonać mogą osoby, które wcześniej zgłosiły nieobecność dziecka na obiedzie,
 • Cena 1 obiadu wynosi 4 zł,(2,70zł-2 danie;1,30zł-zupa) ale może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną poinformowani,
 • Wysokość wpłat za obiady oraz jadłospisy będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz przy stołówce szkolnej,
 • W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą odsetki!
 • Po okazaniu dowodu wpłaty (może być to również wydruk potwierdzenia przelewu przez Internet) w pokoju nr 0 osoba stołująca się otrzymuje abonament. Brak potwierdzenia wpłaty spowoduje skreślenie ucznia z listy stołujących się,
 • Dni wydawania abonamentów wywieszane są na tablicy ogłoszeń (korytarz przy świetlicy),
 • Odpisy (nadpłaty) oraz niedopłaty wywieszone są co dwa miesiące na tablicy ogłoszeń. Wpłatę za obiady należy skorygować odpowiednio o niedopłatę lub nadpłatę,
 • Przypominamy, że jeżeli uczeń rozpoczyna jeść obiady, np. od 3-go lub 4-go dnia wydawania obiadów w nowym miesiącu, należy to zgłosić telefonicznie (tel. 81 516-20-89)  lub osobiście w pokoju nr 0 przed początkiem nowego miesiąca. Inaczej wpłaty od 3-go lub 4-go dnia wydawania obiadów będą traktowane jako niedopłaty,
 • Wpłata elektroniczna obejmuje tylko pełny abonament,
 • Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać maksymalnie najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca
 • Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady!
 • Na jadalnię wstęp mają tylko uczniowie stołujący się.

Nr konta do wpłat za obiady
Wpłaty za obiady powinny być dokonywane przelewem w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

 • Zespół Szkół nr 1, ul.Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełzyce
 • BANK SPÓŁDZIELCZY oddz. Bychawa  
 • 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020
 • W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo