Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności.

         Dlatego w klasie 3 e w bieżącym roku szkolnym dzięki uprzejmości taty Marcela, który jest ratownikiem medycznym, przeprowadzony został cykl 5 warsztatów z tego zakresu. Podczas tych spotkania, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem ratowniczek mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Na zajęciach w dniu 14 czerwca 2018 r. uczniowie ,,zdawali egzamin” z udzielania pomocy przedmedycznej. Każdy indywidualnie pod bacznym okiem Pana Pawła wykonywał masaż serca na fantomie oraz pokaz pozycji bezpiecznej . Wszyscy zdali egzamin. Podsumowaniem zajęć jest „Kodeks udzielania pierwszej pomocy – jestem bezpieczny podczas wakacji”-instrukcja jak przygotować się do postępowanie w razie wypadku lub innego zdarzenia podczas wakacji.

Zdjęcia>>

Anna Ambrożkiewicz

„Wędrówki z pocztówką po Polsce” to projekt społecznościowy, którego celem jest nawiązanie współpracy ze szkołami pochodzącymi z różnych regionów Polski. Ideą całego przedsięwzięcia jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek oraz ich wymiana z innymi szkołami na terenie całej Polski. W ramach tego projektu uczniowie klasy III e w okresie 9 miesięcy wysyłali pocztówki z Bełżyc do różnych szkół z naszego kraju. „Pocztówkowa mapa” stopniowo zapełniała się kolejnymi pocztówkami z pozdrowieniami. Obecnie udało nam się stworzyć mapę składającą się z pocztówek od ponad 75 szkół biorących udział w projekcie .

POZDRAWIAMY NASZYCH KORESPONDENCYJNYCH PRZYJACIÓŁ !!!

Zdjęcia>>

Klasa III e

W dniu 7 czerwca 2018 r. miało miejsce podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego o charakterze innowacji ,,Poznajemy Polskę”. Jego uczestnikami byli uczniowie i wychowawcy klas trzecich i II ,,a”. Projekt realizowano w ciągu miesiąca. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski, rozwijanie uczuć patriotycznych oraz uwrażliwienie na piękno naszego kraju.

Pierwszym etapem projektu było czytanie i omawianie podczas zajęć polskich legend, które przybliżyły uczniom początki kształtowania się polskiego państwa. Następnie dzieci uczestniczyły w innowacyjnym projekcie edukacyjnym ,,Edu Magica”. Wraz z żółwikiem wędrowały w lubelskim Multikinie po mapie Polski i rozpoznawały główne rzeki, miasta, zabytki oraz rośliny i zwierzęta naszego kraju. Kolejno w klasach trzecich odbył się szkolny ,,Konkurs Pięknego Czytania”. Wzięło w nim udział 25 uczniów. W drodze rywalizacji wyłoniono następujących Mistrzów Pięknego Czytania w każdej klasie:

III a – Zuzanna Kruk

III b- Przemysław Grzegorczyk

III c – Stanisław Bednarczyk

III d- Zuzanna Toruń

III c- Łucja Bartoszcze

Podczas uroczystości w dniu 7 czerwca przeczytali oni legendę Mariana Orłonia ,,Przerwany hejnał”, a widzowie wysłuchali nagrania hejnału mariackiego z Krakowa. Kolejnym etapem projektu było wykonanie przez uczniów ilustracji do poznanych legend w ramach konkursu plastycznego ,,Polska jest piękna”. Powstało wiele ciekawych prac, które zostały zaprezentowane na wystawie. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:                                                                                                    

Emila Widelska kl. III b                                                                                                  

Weronika Kwietniewska kl. II a                                                                                      

Julia Skurska kl. III a                                                                                                  

Monika Gotkiewicz kl. III c                                                                                              

Adam Celej kl. III d                                                                                                        

Maria Czapla kl. III d                                                                                            

Aurelia Gąszczyk kl. III d

Laureaci obydwu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Ostatnim elementem projektu były szkolne wycieczki krajoznawcze poszczególnych klas po Polsce. Uczniowie klas III a i III d zwiedzili Warszawę. Klasy III e i III c wyjechały w Góry Świętokrzyskie. Natomiast dzieci z klasy II a i III b podziwiali piękno Doliny Bystrzycy. Realizacja projektu nie tylko poszerzyła wiedzę dzieci na temat Polski i jej legend, ale także była okazją do twórczej ekspresji plastycznej i czytelniczej.

Zdjęcia>>

Realizatorzy projektu:

Elżbieta Gontarczyk

Beata Król

Janina Widelska

Anna Chojnacka

Anna Ambrożkiewicz

zdjęcia Andrzej Pietraś

W dniu 5 czerwca 2018r. uczniowie klasy III a i III d wraz z wychowawczyniami pojechali na wycieczkę krajoznawczą do Warszawy. Chcieliśmy bliżej poznać stolicę naszego kraju, ponieważ uczestniczymy w projekcie ,,Poznajemy Polskę”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego oraz Starego Miasta i Kolumny Zygmunta III Wazy. Podziwialiśmy piękne kamienice, kościoły i urokliwe uliczki. Naszą uwagę zwrócił ogromny dzwon , który podobno spełnia życzenia wędrowców. Obserwowaliśmy piękno warszawskiej Syrenki oraz miejsca znaczone niemieckimi kulami, jeszcze z czasów wojny. Następnie udaliśmy się na Stadion Narodowy. Nasz przewodnik opowiedział historię powstania stadionu oraz wyjaśnił jakie dyscypliny sportowe są na nim prezentowane. Obejrzeliśmy szatnie i gabinety odnowy piłkarzy, a także przeprowadziliśmy małą konferencję prasową. Po obiedzie pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Programowaliśmy ruchy robota. Bawiliśmy się na placu z elementami do działań muzycznych i ruchowych. Kolejno byliśmy w Planetarium, gdzie oglądaliśmy skafander kosmonauty oraz projekcję na temat gwiazd i ich konstelacji w Kosmosie. Pełni niezwykłych wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni z wyprawy wróciliśmy do Bełżyc. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy pomagali w opiece nad uczniami w trakcie wycieczki - pani Estery Wysockiej i pani Agnieszki Łobody.

Zdjęcia>>

Elżbieta Gontarczyk i Janina Widelska

15 czerwca 2018 r. odbędą się spotkania Zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego według następującego harmonogramu:

L. P.

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

1.

0 „a”

12.00

sala nr 18

/pracownia pedagoga szkolnego/

2.

0 „d”

12.30

sala nr 18

/pracownia pedagoga szkolnego/

3.

II „a”

10.00

sala nr 18

/pracownia pedagoga szkolnego/

4.

III „b”

10.30

sala nr 18

/pracownia pedagoga szkolnego/

5.

IV „a”

15.00

sala nr 18

/pracownia pedagoga szkolnego/

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców.

 

Koordynator Zespołu – Bożena Watras

Uczniowie koła czytelniczo- przyrodniczego podejmują wiele twórczych działań. Realizują swoje pomysły tworząc ciekawe opowiadania, które zebrali w opracowaniu ,, Nasze opowiadania”. Piszą także interesujące wiersze. Ostatnio tworzyli wiersze na temat szkodliwości palenia. Wiele z nich zasługuje na uznanie i w ciekawy sposób interpretuje problem z którym zmaga się wiele osób. W związku z realizacją projektu ,,Poznajemy Polskę” dzieci poznawały szereg polskich legend. Efektem tych działań były prace plastyczne związane z legendami oraz pięknem naszego kraju, które zostaną przekazane na szkolny konkurs plastyczny ,,Polska jest piękna”. Ponadto uczniowie w zespole wykonali pracę plastyczną na gminny konkurs plastyczny ,,Pasieka”. Ostatnio rywalizowali w Konkursie Pięknego Czytania. Mistrzem Pięknego Czytania została Zuzanna Toruń, która zakwalifikowała się również do etapu powiatowego ,,Małego Konkursu Recytatorskiego”. Tego typu działania rozwijają postawę twórczą uczniów. Stwarzają im okazję do wykazania się swoimi uzdolnieniami literackimi, poetyckimi, plastycznymi, czytelniczymi oraz recytatorskimi.

Zdjęcia>>

Wczytuję ...
Wczytuję ...

Elżbieta Gontarczyk

W obecnych czasach dzieci coraz częściej sięgają po komputer lub telefon zamiast zwykłej kartki papieru. Wiadomo, że świat idzie do przodu i trzeba pozwolić na postęp, ale czy mamy zapomnieć jak się pisze długopisem?

Dlatego właśnie uczniowie kl.III e postanowili zrealizować projekt edukacyjny ,,Piszemy listy”. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z uczniami klasy III c z Szkoły Podstawowej nr 306 z Warszawy. Pierwszy list napisaliśmy wspólnie do całej klasy, opisując szkołę i nasze miasteczko. Kolejne listy już były skierowane indywidualnie do każdego dziecka. Korespondowaliśmy ze sobą przez okres kilku miesięcy. Niektórzy wymieniali się telefonami ,wysyłali swoje zdjęcia , prace plastyczne , drobne prezenty.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci nie tylko utrwaliły zasady pisania listu, ale nawiązały nowe znajomości, przeżyły wspaniałą przygodę.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo