Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Zdrowie jest dla człowieka wartością podstawową, zadaniem nauczycieli jest więc uświadamianie uczniów już od najmłodszych lat, iż mają oni duży wpływ na swój własny rozwój. Realizujemy w związku z tym w kl. 0 – III wiele projektów promujących zdrowy styl życia, m.in.: Śniadanie daje moc; Moje dziecko idzie do szkoły; Zdrowo jem, więcej wiem; Czyste powietrze wokół nas; Nie pal przy mnie, proszę.

25 stycznia 2018 roku uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Lublinie, które było swojego rodzaju podsumowaniem realizacji tych przedsięwzięć. Tematem przewodnim spotkania było przypomnienie i utrwalenie zasad prawidłowego odżywiania, roli aktywności fizycznej, unikania używek. Mamy nadzieję, że dobre nawyki naszych uczniów pomogą im uchronić się przed chorobami cywilizacyjnymi.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!

Świętujemy go 6 lutego 2018 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w naszej szkole po powrocie z ferii zimowych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 

 1. konkurs na plakat – SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI
 1. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
 • podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

Warunki konkursu SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego kl. 0 - IV - do 16. 02. 2018 r.
 • plakat wykonany techniką dowolną, o formacie A2 lub A3
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI 2018
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci "
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Warunki konkursu SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI

 • praca w formie opowiadania lub wiersza wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje
 • praca z wizytówką autora –imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do pedagoga szkoły podstawowej - do 16. 02. 2018 r.
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – II oraz III - IV

Kryteria oceny prac

Komisja w dniu 19 lutego 2018 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym w dniu 23 lutego 2018 r.

                                      Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.

Bożena Watras – pedagog szkolny kl. 0 – IV

Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

W swoich pięknie udekorowanych salach dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały piękne programy artystyczne. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku dopisała. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli wykonać sobie pamiątkowe zdjęcia ze swoimi pociechami. Zadaniem dzieci było wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki . Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy zadbali o stronę konsumpcyjną uroczystości, przygotowując poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owoców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Zdjęcia grupa 0a

Zdjęcia grupa 0b

Zdjęcia grupa 0c

Zdjęcia grupa 0d

Wychowawczynie klas zerowych:

Edyta Anasiewicz

Anna Marcewicz

Katarzyna Zygo

Aleksandra Siedlecka

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.”

               W sobotę 20 stycznia 2018 r. obchodziliśmy w naszej klasie wspaniałą uroczystość Dzień Babci i Dziadka. W pięknie udekorowanej sali, dzieci zaprezentowały część artystyczną, w której z przejęciem odtwarzały swoje role, kierując czułe słowa do swoich dziadków, którzy nie kryli łez wzruszenia. Po występie, wręczono Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonany prezent i zaproszono na słodki poczęstunek.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Zdjęcia>>

Klasa III e

           Na zajęcia koła ,, Razem z książką’’ uczęszczają uczniowie klasy drugiej i trzeciej.

Dzięki spotkaniom dzieci miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, a także uczą się wyrażać uczucia, ośmielają się do zabierania głosu, publicznych występów. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania. Swoje osiągnięcia dzieci mogły zaprezentować swoim młodszym kolegom i koleżankom recytując ulubione wiersze Jana Brzechwy.

Zdjęcia>>

A. Ćwiklińska

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w młodszym wieku szkolnym. Jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje własne, indywidualne spojrzenie na świat. Uczniowie z klas I – III mają okazję, by rozwijać talenty, wzbogacać możliwości artystyczne oraz poznawać różnorodne techniki plastyczne na kółku plastycznym. Na zajęciach uczniowie kształcą wyobraźnię, zaspokajają potrzebę aktywności oraz doskonalą sprawność manualną. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Na ostatnich zajęciach uczniowie robili laurki dla babci i dziadka. Biorą również udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych w szkole i poza nią. Sprawiają im one ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów. W styczniu dzieci wzięły udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Origami – „Magia zamknięta w papierze, łąki, pola, polany”. Wykonanie obrazu z origami wymagało dużego zaangażowania, wytrwałości i zajęło kilka dni. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Zdjęcia>>

Beata Król

Na promocję zdrowia w szkołach składa się szereg oddziaływań wychowawczych i przedsięwzięć animacyjnych, których zadaniem jest wdrożyć ucznia do prowadzenia zdrowego trybu życia. Jednym z takich elementów są ćwiczenia fizyczne. W naszej szkole raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach ruchowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem i niemal zawsze 100% frekwencją zapisanych uczniów. Gramy w różne gry - te „stare”, które często modyfikujemy do naszych potrzeb, jak i „nowe”, które poznajemy dzięki internetowi i naszym uczniom, którzy są dla nas inspiracją.

Zdjęcia>>

   Anna Bogusz

 Andrzej Mazurek

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim    

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo