Europejska Odznaka Jakości dla dwóch projektów eTwinning realizowanych w naszej szkole: „SING MY SONG” oraz „PETS, FARM AND WILD – ANIMALS AROUND US”

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, którzy otrzymali Krajową Odznakę Jakości (KOJ) za realizację projektu, a ponadto wynik punktowy z oceny KOJ kwalifikuje projekt do puli 30% najlepiej ocenionych projektów w ciągu ostatniego roku. EOJ przyznawane są tylko raz w roku w październiku i ogłaszane na portalu europejskim eTwinning www.etwinning.net.

Magdalena Snop
Urszula Pawłowska