Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp.

Posiedzenia RP/Inne

Termin zebrania

Osoby odpowiedzialne

1.

Sprawdzian i egzaminy –powołanie szkolnego Zespołu

01.04.2015r. – sprawdzian – godz..9.00;odprawa zespołu – 8.00

21,22 i 23.04.2015r. – egzamin gimnazjalny- odprawa Zespołu – 8.00

Dyrektor

2.

Szkoleniowe posiedzenie RP

T: Program – Aktywna Edukacja

T: Program Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim

TG: Omówienie egzaminu gimnazjalnego, Ochrona danych osobowych

T:Praca z uczniem o specjalnych potrzebach-interpretacja orzeczeń edukacyjnych itp.

SZKOLNY KOMISJA EGZAMINACYJNA-SZKOLENIE

T: Opiniowanie Arkusza organizacyjnego na rok 2014/2015.Godziny dyrektorskie. Programy i podręczniki szkolne – opinia i inne.

Wg harmonogramu przyjętego przez Gimnazjum

G – SORE_18.03; 16.04; 07.05; 04.06.2014R.

SzP SORE- – 1gr.-18.03 ; 09.04.

2gr.-15.04;21.04

G- 05.03.2015r.- godz.14.15 sala MCI

SzP- 10.03.2015r.- godz.15.10 – MCI

16.04.2015r. godz. 15.00 cała RP ZSN1

30.03 i 20.04-szkolene Szkolnej Komisji-15.00

29.04.2015r. –SzP i G – godz. 15.10

Dyrektor i v-ce dyrektor

3.

Rady pedagogiczne – klasyfikacyjne za

II sem.

17.06.2015r. godz. 15.00 - Sz.P

18.06.2015r. godz. 1500 – G.

V-ce dyrektorzy

4.

Rady Pedagogiczne – zatwierdzenie wyników za II sem. oraz podsumowanie

sem. II/*

22.06.2015r. – godz. 14.15 –G.

23.06.2014r. – godz. 15.10 – Sz.P.

Dyrektor i v-ce dyrektorzy

5.

RP podsumowujące rok szk.2014/2015

29.06.2015r-SzP i 30.06.2015r.-G - godz.09.00 sala MCI-Gimnazjum

Dyrektor

6.

Ferie wiosenne: 02.04.-07.04.2015r.

 

6.

WYCIECZKA - 30.04-04.05.2015r.

Organizator

7.

 

Dyrektor

8.

Rozmowa z nauczycielami robiącymi awans – sprawozdania /ocena/-17.06.2015r.

Nauczyciele stażyści – rozmowa kwalifikacyjna –01.07.2015r. – godz. 9.00

Dyrektor

 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla klas kończących szkołę

  • III G – 25.06.2015r. godz. 9.00
  • VI 25.06.2015r. –godz. 9.00

  hala sportowa CKFiS lub „mała”

Dyrektor

v-ce dyrektorzy i wychowawcy

9.

Zebrania z rodzicami – sem II – 14.04.2015r. - SzP kl. IV-VI - zebr ogólne godz. 17.00-odpowiedz. karna

                                                                  15.04.2015r. – G ; klasy III godz. 17.00 -zebranie z rodzicami-rekrutacja

Dyrektorzy

Zakończenie roku szkolnego*

(cała szkoła)

26.06.2015   godz. 9.00 - G

26.06.2015   godz. 10.30 - Sz.P

                          Hala Sportowa CKFiS

Dyrektor i v-ce dyrektorzy i wychowawcy

*-obecność na zebraniach i RP obowiązkowa;

* zastrzega się możliwość zmian terminów.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo