Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp.

Posiedzenia RP/Inne

Termin zebrania

Zadania/plany/programy

Osoby odpowiedzialne

1.

Zebranie Zespołu kierowniczego szkoły

Spotkania zespołów   RP

Zebranie zespołów ds. nowelizacji statutu szkoły

18.08.2015r. – godz. 9.00

 

 

 

 

godz. 10.00

  1. Zespół wychowawczy Szkoły Podstawowej
  2. Zespół wychowawczy Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

godz.11.00

 

Plan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016;

Powołanie Przewodniczących Zespołów i Agend szkoły

-Opracowanie projektów planów pracy ZW;

-Opracowanie projektów programów wychowawczych;

- Opracowanie projektów programów profilaktycznych;

- opracowanie na bazie regulaminów procedur usprawiedliwiania godzin nb oraz współpracy z rodzicami (na podstawie wniosków z roku 2014/2015)

Przygotowanie projektu zmian w statucie w związku ze zmianami prawa oświatowego

Dyrektor

v-ce dyrektorzy

pedagodzy

Liderzy odp. za statut szkoły

2.

Spotkania zespołów   RP

19-21.08.2015r. godz. 10.00

  1. Zespoły przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  2. Zespoły Przedmiotów humanistycznych
  3. Zespoły nauczycieli j. obcych
  4. Zespół Edukacji wczesnoszkolnej
  5. Zespoły ds. sporu i turystyki
  6. Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych, i uczeń zdolny i inne!!

-Liderzy zespołów na bazie wniosków z ubiegłego roku przygotuje projekty planów pracy na rok szkolny 2015/2016.

-plan i harmonogramy prac z uczniem zdolnym;

-plan i harmonogram prac z uczniem z problemami wychowawczymi

Dyrektor i

v-ce dyrektorzy

3.

Dziennik Elektroniczny

31.08.2015r. godz. 10.00

Szkolenie – aktualizacje dziennika elektronicznego oraz z platformy LIBRUS

RP ZSN1

A. Pietraś

M. Chemperek

4.

Egzaminy poprawkowe

24-26.08.2015r.

Wg harmonogramu godz.9.00

Powołane komisje

v-ce dyrektorzy

5.

RP – rozpoczynające rok szkolny 2015-2016

27.08.2015r. – godz. 9.00

– Szkoła Podstawowa

28.08.2015r. – godz. 9.00

- Gimnazjum

Wg przyjętych porządków RP

Dyrektor

6.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla klas kończących szkołę

  • Gimnazjum – 01.09.2015r. godz. 9.00
  • Szkoła Podstawowa - 01.09.2015r. –godz. 10.00

Hala sportowa CKFiS

Przygotowanie hali i scenariusza uroczystości , osoby prowadzące oraz części artystyczne

Dyrektor

v-ce dyrektorzy i wychowawcy

7.

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty

25.08.2015r. godz. 9.00

UW – sala Błękitna

Dyrektor

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo