Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 

Lp.

 

Posiedzenia RP/Inne 

 

Termin zebrania

 

Osoby odpowiedzialne

 

1.

 

Sprawdzian i egzaminy –powołanie szkolnego Zespołu

05.04.2016r. – sprawdzian – godz.9.00;odprawa zespołu – 8.00

 

18,19 i 20.04.2016r. – egzamin gimnazjalny- odprawa Zespołu – 8.00

Dyrektor

 

2.

Szkoleniowe posiedzenie RP

T: Platforma edukacyjna Librus - warsztat

T:Jak motywować uczniów do pracy.

T Zapobieganie agresji.

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA-SZKOLENIE

T: Opiniowanie Arkusza organizacyjnego na rok 2016/2017.Godziny dyrektorskie. Programy i podręczniki szkolne – opinia i inne.

 

18.05.2016r. godz. 14.15

 

13 .04.2016r. godz. 14.15

22.03.2016r. godz.14.15

04.04 i 15.04-szkolenie Szkolnej Komisji-14.15

 

28.04.2016r. –SzP i G – godz. 15.10

 

 

 

Dyrektor i v-ce dyrektor

 

3.

Rady pedagogiczne – klasyfikacyjne za

II sem.

08.06.2016r. godz. 15.00 - Sz.P

09.06.2016r. godz. 1500 – G.

 

V-ce dyrektorzy

4.

Rady Pedagogiczne – zatwierdzenie wyników za II sem. oraz podsumowanie

sem. II/*

15.06.2015r. – godz. 14.15 –G.

16.06.2014r. – godz. 15.10 – Sz.P.

 

Dyrektor i v-ce dyrektorzy

5.

RP podsumowujące rok szk.2015/2016

28.06.2016r-SzP i 29.06.2016r.-G - godz.09.00 sala MCI-                           Gimnazjum

Dyrektor

6.

Ferie wiosenne: 24.03.-29.03.2016r.

 

7.

Rada  Rodziców w pełnym składzie – 16.03.2016r. godz. 17.00

Dyrektor

 

8.

Rozmowa z nauczycielami  robiącymi awans – sprawozdania /ocena/-15 i 16.06.2016r.

Nauczyciele stażyści – rozmowa kwalifikacyjna –27.06.2016r. – godz. 9.00

 

Dyrektor

 9.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016  dla klas kończących szkołę

III G – 23.06.2016r. godz. 9.00

VI 23.06.2016r. –godz. 9.00

Mała hala sportowa CKFiS lub „mała”

 

Dyrektor

v-ce dyrektorzy i wychowawcy

10.

Zebrania z rodzicami – sem II – 21.04.2016r. - SzP kl. IV-VI - zebr ogólne godz. 17.00

SzP kl. I-III – zebrania ogólne godz. 16.00

13.04.2016r. – G ;  klasy III godz. 17.00 -zebranie z rodzicami-egzamin i rekrutacja

Dyrektorzy

 11.

Zakończenie roku szkolnego*

(cała szkoła)

24.06.2016    godz. 9.00 - G

24.06.2016    godz. 10.30 - Sz.P

Hala Sportowa CKFiS

Dyrektor i v-ce dyrektorzy i wychowawcy

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo