Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

imagesCA0PE751

 

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach programu

z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum.

 

REGULAMIN 

 

CEL KONKURSU:

1. Zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości.
2. Kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron, umiejętności i zainteresowań.
3. Kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia, (absolwenta, studenta), a w przyszłości uczestnika rynku pracy.
4. Zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej.
5. Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery.
6. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

  • Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-III Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach

 

PRACE KONKURSOWE:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie jednego z nw. propozycji:
  • Prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint (max. do 20 slajdów)
  • Pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego (plakat powinien zawierać hasło promujące, dowolna technika, format A3).

Prace konkursowe powinny dotyczyć pasji, zainteresowań, hobby ucznia, jak również rozwoju zawodowego i planowania kariery.

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko autora pracy, szkoła (Gimnazjum), klasa.

2. Prace należy wykonać indywidualnie.
3. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs rozpoczyna się 7 stycznia 2013 r. a kończy 12 marca 2013 r.
2. Prace dostarczone organizatorom po 12 marca 2013 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.
3. Prace należy złożyć do godziny 14.00 do 12 marca 2013 r. u pedagoga szkolnego lub p. Marzeny Plewik (MCI):

Gimnazjum – pani Anna Dyguś (pok. 17a w budynku Gimnazjum).

4. Prace można wysyłać drogą internetową na adres e-mail: pedagoggimzs1@o2.pl
5. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
6. Komisja oceniać będzie:

- merytoryczny przekaz treści

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość

- formę estetyczną pracy

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 marca 2013 r.
8. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatorów.
9. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody i dyplomy.
10. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.belzyce.edu.pl oraz zaprezentowane na holu szkoły.

 

UWAGI KOŃCOWE:

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły.

 

                                                                                                         Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo