Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

HOBBYREGULAMIN

I Szkolny Konkurs MOJE HOBBY

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.
2. Celami konkursu są:
- propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
- stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
- wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
- kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
- skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.


3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 05.02.2017 r. do godziny 14:00.
5. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  06.02.2017 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 08.02.2017 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.
6.Skład jury: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: p. Renata Krasula, pedagog gimnazjum: p. Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Gimnazjum nr 1: Bernard Kotłowski, Anna Węgiel.
7. Zasady konkursu:
- Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut),
- Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
- Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia),
- Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły. Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
- Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
9. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.
                                                                   
Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Bełżycach,
Renata Krasula,
Anna Dyguś

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo